Oficjalny portal Gminy Tuchomie

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Dominum tuchomskie
W Skład tuchomskiego klucza dóbr rycerskich (dominium), czyli zespołu kilku wsi, początkowo wchodziły Tuchomie, Tuchomko i Borzytuchom. Pierwszy raz zostały one wymienione w 1315 r. jako „trzy wsie o nazwie Tuchom" („tres villas nuncupatas Tuchom"). W tym bowiem roku margrabia brandenburski, Waldemar, wystawił przywilej synom Wawrzyńca potwierdzający ich majątek ziemski. „Trzy Tuchomia" przypadły w udziale Chocimirowi, który w kolejnych latach dążył do jak najpełniejszego zagospodarowania swojej posiadłości.

Kalendarz wydarzeń


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Data: 15 wrzesień 2021, 10:00
Miejsce: UG Tuchomie
Informujemy o posiedzeniu Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Gminy Tuchomie, które odbędzie się w dniu 15 września 2021 roku (środa) o godzinie 1000 w sali nr 20 Urzędu Gminy w  Tuchomiu.

Proponowany porządek posiedzenia:
  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Zmiany w tegorocznym budżecie gminy.
  3. Określenie średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Tuchomie, w roku szkolnym 2021/2022.
  4. Analiza i opinia w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 roku.
  5. Wypracowanie propozycji stawek podatków i opłat lokalnych na 2022 rok.
  6. Wnioski do Strategii Rozwoju Gminy Tuchomie na lata 2021-2030.
  7. Sprawy bieżące.
  8. Zamknięcie posiedzenia.
 
Posiedzenie od punktu 5 do punktu 6 odbędzie się w trybie § 66 ust.1 Statutu Gminy Tuchomie - wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady Gminy Tuchomie.
Powrót

Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij