Oficjalny portal Gminy Tuchomie

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Dominum tuchomskie
W Skład tuchomskiego klucza dóbr rycerskich (dominium), czyli zespołu kilku wsi, początkowo wchodziły Tuchomie, Tuchomko i Borzytuchom. Pierwszy raz zostały one wymienione w 1315 r. jako „trzy wsie o nazwie Tuchom" („tres villas nuncupatas Tuchom"). W tym bowiem roku margrabia brandenburski, Waldemar, wystawił przywilej synom Wawrzyńca potwierdzający ich majątek ziemski. „Trzy Tuchomia" przypadły w udziale Chocimirowi, który w kolejnych latach dążył do jak najpełniejszego zagospodarowania swojej posiadłości.

Kalendarz wydarzeń


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Data: 28 listopad 2022, 10:30
Miejsce: Urząd Gminy Tuchomie
Informujemy o posiedzeniu Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Gminy Tuchomie, które odbędzie się w dniu 28 listopada 2022 roku (poniedziałek) o godzinie 1030 w sali nr 20 Urzędu Gminy w Tuchomiu.

Proponowany porządek posiedzenia:
  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Opiniowanie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2033.
  3. Opiniowanie budżetu gminy Tuchomie na rok 2023.
  4. Sprawy bieżące.
  5. Zamknięcie posiedzenia.


Posiedzenie odbędzie się w trybie § 66 ust.1 Statutu Gminy Tuchomie - wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady Gminy Tuchomie.


Powrót

Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij