Oficjalny portal Gminy Tuchomie

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Dominum tuchomskie
W Skład tuchomskiego klucza dóbr rycerskich (dominium), czyli zespołu kilku wsi, początkowo wchodziły Tuchomie, Tuchomko i Borzytuchom. Pierwszy raz zostały one wymienione w 1315 r. jako „trzy wsie o nazwie Tuchom" („tres villas nuncupatas Tuchom"). W tym bowiem roku margrabia brandenburski, Waldemar, wystawił przywilej synom Wawrzyńca potwierdzający ich majątek ziemski. „Trzy Tuchomia" przypadły w udziale Chocimirowi, który w kolejnych latach dążył do jak najpełniejszego zagospodarowania swojej posiadłości.

Kalendarz wydarzeń


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Data: 5 maj 2017, 13:00
Miejsce: Urząd Gminy Tuchomie
Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Potrzeb Społecznych Rady Gminy Tuchomie, które odbędzie się w dniu 5 maja 2017 roku (piątek) o godzinie 1300 w sali  nr 1 Urzędu Gminy w  Tuchomiu.

Proponowany porządek posiedzenia:
 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Spotkanie z dyrektorami szkół odnośnie organizacji roku szkolnego 2017/2018.
 3. Spotkanie z dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury  w Tuchomiu w sprawie złożenia informacji o działalności GOK i CMS, funkcjonowanie Dziennego Domu Senior – Wigor oraz plany na bieżący rok.
 4. Zaopiniowanie tematów na sesję Rady Gminy:
  1. projekt zawarcia porozumienia z Gminą Kobylnica w sprawie wspólnego projektu do RPO – teleopieka i telemedycyna,
  2. ocena zasobów pomocy społecznej.
 5. Sprawy bieżące, w tym:
  1. sprzeciw wobec ograniczania samorządności,
  2. nadanie nowych nazw ulic.
 6. Zamknięcie posiedzenia.
Powrót

Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij