Oficjalny portal Gminy Tuchomie

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Dominum tuchomskie
W Skład tuchomskiego klucza dóbr rycerskich (dominium), czyli zespołu kilku wsi, początkowo wchodziły Tuchomie, Tuchomko i Borzytuchom. Pierwszy raz zostały one wymienione w 1315 r. jako „trzy wsie o nazwie Tuchom" („tres villas nuncupatas Tuchom"). W tym bowiem roku margrabia brandenburski, Waldemar, wystawił przywilej synom Wawrzyńca potwierdzający ich majątek ziemski. „Trzy Tuchomia" przypadły w udziale Chocimirowi, który w kolejnych latach dążył do jak najpełniejszego zagospodarowania swojej posiadłości.

Kalendarz wydarzeń


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Data: 23 październik 2017, 12:00
Miejsce: Urząd Gminy Tuchomie
Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Potrzeb Społecznych Rady Gminy Tuchomie, które odbędzie się w dniu 23 października 2017 roku (poniedziałek) o godzinie 12:00 w sali nr 1 Urzędu Gminy w Tuchomiu.

Proponowany porządek posiedzenia:
 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Zaopiniowanie tematów i projektów uchwał na sesję Rady Gminy:
  1. wypracowanie propozycji stawek podatków i opłat lokalnych na 2018 rok,
  2. roczny programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018,
  3. uchwały oświatowe dotyczące stwierdzenia przekształceń składu i nazw szkół,
  4. informacja o stanie realizacji zadań oświatowych.
 3. Sprawy bieżące, w tym:
  1. wnioski z zebrań wiejskich,
  2. przystąpienie do programu strefa aktywności,
  3. spotkanie z Panią Doktor Małgorzatą Ogiejko-Szukała – dzierżawa GOZ w Tuchomiu,
  4. wnioski do Partnerstwa Dorzecza Słupi,
  5. budżet na 2018 rok,
  6. gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomani - propozycje na 2018 rok.
 4. Zamknięcie posiedzenia.
Powrót

Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij