Oficjalny portal Gminy Tuchomie

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Dominum tuchomskie
W Skład tuchomskiego klucza dóbr rycerskich (dominium), czyli zespołu kilku wsi, początkowo wchodziły Tuchomie, Tuchomko i Borzytuchom. Pierwszy raz zostały one wymienione w 1315 r. jako „trzy wsie o nazwie Tuchom" („tres villas nuncupatas Tuchom"). W tym bowiem roku margrabia brandenburski, Waldemar, wystawił przywilej synom Wawrzyńca potwierdzający ich majątek ziemski. „Trzy Tuchomia" przypadły w udziale Chocimirowi, który w kolejnych latach dążył do jak najpełniejszego zagospodarowania swojej posiadłości.

Kalendarz wydarzeń


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Data: 28 listopad 2022, 11:30
Miejsce: Urząd Gminy Tuchomie
Infrormujemy o posiedzeniu Komisji Potrzeb Społecznych Rady Gminy Tuchomie, które odbędzie się w dniu 28 listopada 2022 roku (poniedziałek) o godzinie 11:30 w sali nr 20 Urzędu Gminy w Tuchomiu.

Planowana tematyka posiedzenia:
 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Opiniowanie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2033.
 3. Opiniowanie budżetu gminy Tuchomie na rok 2023.
 4. Ustalenie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tuchomie.
 5. Przyjęcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023.
 6. Ustalenie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.
 7. Działania gminy w zakresie promocji.
 8. Rozpatrzenie wniosków z zebrań wiejskich.
 9. Sprawozdanie z pracy Komisji za rok 2022.
 10. Plan pracy Komisji na rok 2023.
 11. Sprawy bieżące.
 12. Zamknięcie posiedzenia.


Posiedzenie od punktu 2 do punktu 3 odbędzie się w trybie § 66 ust.1 Statutu Gminy Tuchomie - wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady Gminy Tuchomie.
Powrót

Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij