Oficjalny portal Gminy Tuchomie

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Dominum tuchomskie
W Skład tuchomskiego klucza dóbr rycerskich (dominium), czyli zespołu kilku wsi, początkowo wchodziły Tuchomie, Tuchomko i Borzytuchom. Pierwszy raz zostały one wymienione w 1315 r. jako „trzy wsie o nazwie Tuchom" („tres villas nuncupatas Tuchom"). W tym bowiem roku margrabia brandenburski, Waldemar, wystawił przywilej synom Wawrzyńca potwierdzający ich majątek ziemski. „Trzy Tuchomia" przypadły w udziale Chocimirowi, który w kolejnych latach dążył do jak najpełniejszego zagospodarowania swojej posiadłości.

Kalendarz wydarzeń


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Data: 23 styczeń 2023, 09:30
Miejsce: UG Tuchomie
Informujemy o posiedzeniu Komisji Rolnej, Ochrony Środowiska i Infrastruktury Drogowej Rady Gminy, które odbędzie się w dniu 23 stycznia 2023 roku (poniedziałek) o godzinie 9:30  w sali  nr 1 Urzędu Gminy w Tuchomiu

Planowana tematyka posiedzenia
:
 1. Spotkanie ze Starostą Powiatu Bytowskiego oraz Dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych.
 2. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Gminy:
 1. określenie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Tuchomie,
 2. zasady i tryb udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących gospodarce wodnej oraz sposobu jej rozliczania,
 3. przyjęcie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Tuchomie,
 4. powołanie spółdzielni energetycznej.
 1. Sprawy bieżące, w tym:
 1. warunki przetargu na zbiórkę i transport odpadów komunalnych,
 2. ustalenie warunków konkursu na dzierżawę jeziora Naleton,
 3. rozpatrzenie wniosków od mieszkańców,
 4. wnioski o środki zewnętrzne (aktywne sołectwo, PROW- stawy, Urząd Marszałkowski i Wojewódzki – drogi),
 5. gospodarka ściekowa, taryfy, protokół kontroli oczyszczalni w Kramarzynach,
 6. informator na 2023 rok.
 1. Zamknięcie posiedzenia.
Powrót

Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij