Oficjalny portal Gminy Tuchomie

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Dominum tuchomskie
W Skład tuchomskiego klucza dóbr rycerskich (dominium), czyli zespołu kilku wsi, początkowo wchodziły Tuchomie, Tuchomko i Borzytuchom. Pierwszy raz zostały one wymienione w 1315 r. jako „trzy wsie o nazwie Tuchom" („tres villas nuncupatas Tuchom"). W tym bowiem roku margrabia brandenburski, Waldemar, wystawił przywilej synom Wawrzyńca potwierdzający ich majątek ziemski. „Trzy Tuchomia" przypadły w udziale Chocimirowi, który w kolejnych latach dążył do jak najpełniejszego zagospodarowania swojej posiadłości.

Kalendarz wydarzeń


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Data: 27 lipiec 2016, 11:00
Miejsce: Urząd Gminy Tuchomie
Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Rolnej i Ochrony Środowiska  Rady  Gminy Tuchomie, które odbędzie się w dniu 27 lipca 2016 roku (środa) o godzinie 1100  w sali  nr 1 Urzędu Gminy w Tuchomiu.

Planowana tematyka posiedzenia:
 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Spotkanie z  Przewodniczącym Rady Powiatowej Pomorskiej izby Rolniczej o sprawach bieżących, nowym Prawie Łowieckim i Wodnym.
 3. Zaopatrzenie w wodę:
  1. aktualizacja regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Tuchomie,
  2. plany inwestycyjne wodno – kanalizacyjne,
  3. zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na dofinansowanie kosztów inwestycji służących gospodarce wodnej oraz sposobu jej rozliczania.
 4. Rozważenie zawarcia porozumienia z innymi gminami odnośnie wspólnego ubiegania się o środki z Unii Europejskiej na działania:
  • 11.2 RPO gospodarka odpadami (segregacja biodegradowalna, osady po ściekowe).
  • 10.4 RPO redukcja emisji (modernizacja oświetlenia ulicznego).
  • 10.3 RPO odnawialne źródła energii (pompy ciepła oraz fotowoltaika na obiekty gminne).
  • 11.1 RPO ograniczenie zagrożeń naturalnych (j. Orlicko, selektywne alarmowanie OSP).
 1. Sprawy bieżące.
 2. Zamknięcie posiedzenia.
Powrót

Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij