Oficjalny portal Gminy Tuchomie

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Chocimir z Tuchomia
Według przekazów źródłowych, w średniowieczu Tuchomie stanowiło „stolicę” osobnego terytorium, którego panem (właścicielem) był możny rycerz Chocimir. Żyjący w pierwszej połowie XIV w. Chocimir, w literaturze historycznej zwany też Chocimierzem lub Kazimierzem z Tuchomia, pochodził z możnego, najpotężniejszego na przełomie XIII i XIV w. pomorskiego rodu Święców. Rodzina ta wywodziła się z okolic Słupska w których posiadała wsie Krępa, Lubuń i Kobylnica oraz nieużytki, na których w XIV w. powstało Łosino.

Kalendarz wydarzeń


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Data: 2 listopad 2022, 11:00
Miejsce: Sala nr 1 Urzędu Gminy w Tuchomiu.

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Potrzeb Społecznych Rady Gminy Tuchomie, które odbędzie się w dniu 2 listopada 2022 roku (środa) o godzinie 11:00 w sali nr 1 Urzędu Gminy w Tuchomiu.

Proponowany porządek posiedzenia:
  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Spotkanie z dyrektorami szkół w celu złożenia informacji na temat wyników egzaminów zewnętrznych z porównaniem z rokiem poprzednim, zmiany organizacyjne w oświacie, informacja odnośnie stanu bezpieczeństwa oraz higieny i warunków nauczania, zalecenia i stopień ich wykonania oraz organizacja roku szkolnego 2022/2023.
  3. Przyjęcie Rocznego Programu Współpracy Gminy Tuchomie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami oraz podmiotami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023.
  4. Określenie stawki za kilometr przebiegu pojazdu.
  5. Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Tuchomie za rok 2021.
  6. Przedstawienie opinii dotyczącej potrzeb Sądu Rejonowego w Bytowie w zakresie wykonywania prac przez skazanych.
  7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Tuchomie w roku szkolnym 2021/2022.
  8. Sprawy bieżące.
  9. Zamknięcie posiedzenia.
Powrót

Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij