Oficjalny portal Gminy Tuchomie

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Dominum tuchomskie
W Skład tuchomskiego klucza dóbr rycerskich (dominium), czyli zespołu kilku wsi, początkowo wchodziły Tuchomie, Tuchomko i Borzytuchom. Pierwszy raz zostały one wymienione w 1315 r. jako „trzy wsie o nazwie Tuchom" („tres villas nuncupatas Tuchom"). W tym bowiem roku margrabia brandenburski, Waldemar, wystawił przywilej synom Wawrzyńca potwierdzający ich majątek ziemski. „Trzy Tuchomia" przypadły w udziale Chocimirowi, który w kolejnych latach dążył do jak najpełniejszego zagospodarowania swojej posiadłości.

Kalendarz wydarzeń


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Data: 22 listopad 2022, 10:00
Miejsce: UG Tuchomie
Informujemy o posiedzeniu Komisji Rolnej, Ochrony Środowiska i Infrastruktury Drogowej Rady Gminy, które odbędzie się w dniu 22 listopada 2022 roku (wtorek) o godzinie 10:00  w sali  nr 1 Urzędu Gminy w Tuchomiu

Planowana tematyka posiedzenia:
  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Opiniowanie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2033.
  3. Opiniowanie budżetu gminy Tuchomie na rok 2023.
  4. Rozważenie przedłużenia uchwał dotyczących dotacji na ujęcia wodne i przydomowe oczyszczalnie ścieków.
  5. Analiza wniosków z tegorocznych zebrań wiejskich.
  6. Wypracowanie stanowiska odnośnie warunków na przyłącza wodne oraz uzbrojenie prywatnych terenów budowlanych.
  7. Sprawozdanie z pracy Komisji za rok 2022.
  8. Plan pracy Komisji na 2023 rok.
  9. Sprawy bieżące, w tym gospodarka odpadami, blokowanie dróg przez nadleśnictwo, rozpatrzenie pism.
  10. Zamknięcie posiedzenia.
Powrót

Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij