Oficjalny portal Gminy Tuchomie

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Chocimir z Tuchomia
Według przekazów źródłowych, w średniowieczu Tuchomie stanowiło „stolicę” osobnego terytorium, którego panem (właścicielem) był możny rycerz Chocimir. Żyjący w pierwszej połowie XIV w. Chocimir, w literaturze historycznej zwany też Chocimierzem lub Kazimierzem z Tuchomia, pochodził z możnego, najpotężniejszego na przełomie XIII i XIV w. pomorskiego rodu Święców. Rodzina ta wywodziła się z okolic Słupska w których posiadała wsie Krępa, Lubuń i Kobylnica oraz nieużytki, na których w XIV w. powstało Łosino.

Aktualności


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Data: 6 listopad 2020
W związku z obostrzeniami wprowadzonymi przez Rząd dotyczącymi koronawirusa SARS-CoV-2, a także w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców, zgodnie z zaleceniami zachowania dystansu, unikania zbiorowisk, skupisk ludzi, z dniem 9 listopada 2020 r. wprowadza się kontrolowane wejścia petentów do budynku Urzędu Gminy w Tuchomiu oraz szczególne zasady korzystania z Urzędu:
  1. do budynku Urzędu Gminy w Tuchomiu wpuszczane będą wyłącznie osoby mające usta i nos zasłonięte maseczką ochronną, przyłbicą lub częścią garderoby – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, do czasu ich powszechnego obowiązywania;
  2. osoby nie mające osłony ust i nosa nie zostaną wpuszczone do budynku;
  3. w budynku Urzędu może przebywać wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną;
  4. przy wejściu na teren Urzędu wprowadza się obowiązek pomiaru temperatury ciała wszystkich osób wchodzących do budynku (pomiar dokonywany jest poprzez przyłożenie odkrytego nadgarstka do termometru w odległości 1 - 10 cm) – obowiązek dotyczy zarówno interesantów, jak i pracowników Urzędu;
  5. do budynku Urzędu nie zostaną wpuszczone osoby odmawiające poddaniu się pomiarowi temperatury ciała oraz te, u których wynik pomiaru daje odczyt 38ºC i powyżej;
  6. przed dokonaniem pomiaru temperatury ciała wszystkie osoby wchodzące na teren Urzędu bezwzględnie zobowiązane są do dokonania dezynfekcji rąk środkiem dezynfekcyjnym znajdującym się przy wejściu do budynku.
Z dniem 9 listopada 2020 roku do odwołania w Kasie w Urzędzie Gminy w Tuchomiu można dokonywać wyłącznie płatności bezgotówkowych. Zachęcam Państwa do regulowania zobowiązań finansowych wobec Gminy (podatki, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłaty za odprowadzanie wody i ścieków) za pomocą bankowości elektronicznej:

- rachunek bankowy do wpłat za podatki lokalne i odprowadzanie ścieków:
0593 2100 0100 0018 2120 0000 20

- rachunek bankowy do wpłat za odpady komunalne (śmieci):
98 9321 0001 0000 1821 2000 0480
 
Istnieje możliwość telefonicznego ustalenia wysokości opłat na rzecz gminy pod numerami telefonów: 59 821 50 50, 59 821 75 06.
 
Z dniem 9 listopada 2020 roku do dowołania wstrzymuje się bezpośrednie przyjmowanie petentów przez Wójta Gminy. Wójt Gminy będzie dostępny dla Mieszkańców od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 15.00 pod bezpośrednim numerem telefonu komórkowego: 578 917 820.
 
Zwracamy się do Państwa z prośbą o ograniczenie spraw załatwianych bezpośrednio w urzędzie oraz jednostkach organizacyjnych. Załatwiajmy sprawy przez telefon lub drogą elektroniczną za pośrednictwem skrzynki ePUAP (Instrukcja w załączeniu).

Pracownicy urzędu oraz jednostek organizacyjny będą dostępni dla mieszkańców pod numerami telefonów. Zapytania można kierować również na adresy mailowe urzędu i jednostek, dostępne na stronach internetowych Urzędu. Bieżące informacje oraz instrukcje postępowania mieszkańcy mogą śledzić na stronie internetowej www.tuchomie.pl.

O wszelkich zmianach będziemy Państwa informować na bieżąco. Apelujemy o rozwagę i odpowiedzialność za siebie i innych, stosujmy się do zaleceń i wytycznych!!!

Pliki do pobrania:
Powrót

Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij