Oficjalny portal Gminy Tuchomie

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Dominum tuchomskie
W Skład tuchomskiego klucza dóbr rycerskich (dominium), czyli zespołu kilku wsi, początkowo wchodziły Tuchomie, Tuchomko i Borzytuchom. Pierwszy raz zostały one wymienione w 1315 r. jako „trzy wsie o nazwie Tuchom" („tres villas nuncupatas Tuchom"). W tym bowiem roku margrabia brandenburski, Waldemar, wystawił przywilej synom Wawrzyńca potwierdzający ich majątek ziemski. „Trzy Tuchomia" przypadły w udziale Chocimirowi, który w kolejnych latach dążył do jak najpełniejszego zagospodarowania swojej posiadłości.

Aktualności


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Data: 18 marzec 2020
Komunikat dla OSP z Gminy Tuchomie poza jednostkami włączonymi do KSRG.
W związku z sytuacją epidemiologiczną proszę:
  1. Do akcji wyjeżdżać wyłącznie w pełnym wyposażeniu osobistym ochronnym, zgodnie z zaleceniami Komendanta PSP.
  2. Stosować środki do dezynfekcji rąk, rękawiczki i maseczki, przekazane przez gminę.
  3. Zachować szczególną ostrożność podczas akcji na nieruchomościach gdzie znajdują się osoby objęte kwarantanną domową. Domagać się informacji od kierującego dyżurnego PSP w tym zakresie.
  4. Wyjazdy do akcji poza sołectwo, siedzibę jednostki wymaga uzgodnienia z Komendantem gminnym OSP z wyjątkiem pożarów, z powodu nieuzasadnionego angażowania kilku jednostek OSP do jednego zadania (ostatnie 12.03.2020 r. - cztery jednostki do zwalonego drzewa), należy unikać niezasadnej koncentracji i kontaktów.
  5. Podczas akcji w przypadku podejrzenia osób z objawami koronawirusa (kaszel, gorączka, duszności) należy odstąpić od dalszych działań z jednoczesnym powiadomieniem dyżurnego komendy PSP.
  6. Proszę o współpracę między jednostkami OSP w przypadku zdarzeń gdzie wymagane jest użycie większej ilości sprzętu np. braku energii elektrycznej w jednej czy kilku wsiach, proszę posiłkować się sprzętem – agregatami z jednostek nie objętych awarią.
  7. Poza pracownikiem Urzędu Gminy wspierającym działania OSP Panem Robertem Żmuda Trzebiatowskim do kontaktów i pomocy jest także koordynująca działania z Zarzadzania Kryzysowego Pani Beata Szwindowska – nr tel. 59 821 50 54.
 Wójt Gminy Tuchomie
Komendant Gminny OSP Tuchomie

Powrót

Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij