Oficjalny portal Gminy Tuchomie

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Dominum tuchomskie
W Skład tuchomskiego klucza dóbr rycerskich (dominium), czyli zespołu kilku wsi, początkowo wchodziły Tuchomie, Tuchomko i Borzytuchom. Pierwszy raz zostały one wymienione w 1315 r. jako „trzy wsie o nazwie Tuchom" („tres villas nuncupatas Tuchom"). W tym bowiem roku margrabia brandenburski, Waldemar, wystawił przywilej synom Wawrzyńca potwierdzający ich majątek ziemski. „Trzy Tuchomia" przypadły w udziale Chocimirowi, który w kolejnych latach dążył do jak najpełniejszego zagospodarowania swojej posiadłości.

Aktualności


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Data: 7 listopad 2019
Szanowni Pacjenci, W związku z trudnościami jakie napotkaliśmy z obsadą dyżurów lekarskich przy udzielaniu świadczeń w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w dniach: 09.11.2019 od godziny 08.00 do dnia 12.11.2019r. do godziny 08.00 świadczenia te nie będą udzielane w bytowskim szpitalu. W tych dniach dyżur pełnić będzie personel pielęgniarski.
Szpital w Bytowie, we wskazanym wyżej terminie przyjmie osoby jedynie w nagłych wypadkach, w sytuacjach ratujących życie.

W razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjent może się udać po pomoc do dowolnego punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej (nie obowiązuje rejonizacja), niezależnie od tego, gdzie mieszka i do którego lekarza lub pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) złożył swoją deklarację.

Prosimy udać się do najbliższych punktów POZ NS, które znajdują się w:
  • Szpitalu Specjalistycznym w Kościerzynie Sp. z o.o., przy ul. A. Piechowskiego 36, tel. 58 600 00 35
  • Szpitalu Miejskim w Miastku Sp. z o.o., przy ul. Generała J. Wybickiego 30, tel. 59 857 09 17
  • Wojewódzkim Szpital Specjalistycznym im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o., przy ul. Hubalczyków 1, tel. 59 846 01 02

Powrót

Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij