Oficjalny portal Gminy Tuchomie

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Chocimir z Tuchomia
Według przekazów źródłowych, w średniowieczu Tuchomie stanowiło „stolicę” osobnego terytorium, którego panem (właścicielem) był możny rycerz Chocimir. Żyjący w pierwszej połowie XIV w. Chocimir, w literaturze historycznej zwany też Chocimierzem lub Kazimierzem z Tuchomia, pochodził z możnego, najpotężniejszego na przełomie XIII i XIV w. pomorskiego rodu Święców. Rodzina ta wywodziła się z okolic Słupska w których posiadała wsie Krępa, Lubuń i Kobylnica oraz nieużytki, na których w XIV w. powstało Łosino.

Aktualności


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Data: 6 luty 2017
Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr 8/14 w obrębie geodezyjnym Tuchomie, gmina Tuchomie.
Wójt Gminy Tuchomie serdecznie zaprasza mieszkańców wsi Tuchomie do udziału w konsultacjach społecznych projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr 8/14 w obrębie geodezyjnym Tuchomie, gmina Tuchomie.

Projekt planu opracowany został w oparciu o Uchwałę Nr VIII/92/2015 Rady Gminy Tuchomie z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr 8/14 w obrębie geodezyjnym Tuchomie, gmina Tuchomie.

Projekt planu obejmuje obszar o powierzchni ok. 0,5ha. W granicach przystąpienia obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Gminy Tuchomie – wsi Tuchomie uchwalony uchwałą nr IV/18/2011 Rady Gminy Tuchomie z dnia 11.03.2011r. (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 62, poz. 1421)

Celem przedmiotowego planu jest wyznaczenie obszaru pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne wraz z niezbędną infrastrukturą.

Rozwiązania przedmiotowego planu nie naruszają ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tuchomie”.

Przedmiot konsultacji:
Przedmiotem konsultacji jest projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr 8/14 w obrębie geodezyjnym Tuchomie, gmina Tuchomie.

Termin konsultacji:
od 06 lutego 2017r. do 23 lutego 2017 r.

Forma konsultacji:
Opinie i uwagi można zgłaszać na dostępnym poniżej formularzu, poprzez wskazanie konkretnych propozycji i zmian w treści projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr 8/14 w obrębie geodezyjnym Tuchomie, gmina Tuchomie. Formularz dostępny jest na stronie internetowej www.tuchomie.pl, bip.tuchomie.pl oraz w Sekretariacie Urzędu Gminy w Tuchomiu, ul. Jana III Sobieskiego 16, 77-133 Tuchomie.

Formularz można przesłać:
  • w wersji elektronicznej na adres: biuro@tuchomie.pl lub
  • złożyć osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy w Tuchomiu, lub przesłać na adres: Urząd Gminy w Tuchomiu, ul. Jana III Sobieskiego 16, 77-133 Tuchomie.
Wszystkie propozycje i zmiany zostaną rozpatrzone. Po zakończeniu konsultacji w ciągu 30 dni od ich zakończenia zostanie sporządzony raport z przebiegu konsultacji społecznych dot. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr 8/14 w obrębie geodezyjnym Tuchomie, gmina Tuchomie a następnie opublikowany za pośrednictwem strony internetowej Urzędu Gminy w Tuchomiu http://www.tuchomie.pl, bip.tuchomie.pl

Zasięg terytorialny konsultacji obejmuje obszar wsi Tuchomie.

Załączniki:
  • projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr 8/14 w obrębie geodezyjnym Tuchomie, gmina Tuchomie,
  • formularz zgłaszania opinii i uwag.

Pliki do pobrania:
Powrót

Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij