Oficjalny portal Gminy Tuchomie

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Chocimir z Tuchomia
Według przekazów źródłowych, w średniowieczu Tuchomie stanowiło „stolicę” osobnego terytorium, którego panem (właścicielem) był możny rycerz Chocimir. Żyjący w pierwszej połowie XIV w. Chocimir, w literaturze historycznej zwany też Chocimierzem lub Kazimierzem z Tuchomia, pochodził z możnego, najpotężniejszego na przełomie XIII i XIV w. pomorskiego rodu Święców. Rodzina ta wywodziła się z okolic Słupska w których posiadała wsie Krępa, Lubuń i Kobylnica oraz nieużytki, na których w XIV w. powstało Łosino.

Projekty unijne


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Status: zakończona
Lokalizacja: Gmina Tuchomie
Data rozpoczęcia: 28 lipiec 2020
Data zakończenia: 16 grudzień 2020
Koszt całkowity: 1.411.107,92
Montaż finansowy:
Koszt kwalifikowany zadania to - 1.049.061,00 zł
Dofinansowanie w formie pożyczki to - 380.000,00 zł.

Na realizację inwestycji pn.: "Modernizacja infrastruktury wodno - kanalizacyjnej na terenie Gminy Tuchomie" Gmina Tuchomie uzyskała dofinansowanie w formie pożyczki w ramach środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 
Program: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Celem przedsięwzięcia jest ulepszenie systemu systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Tuchomie. W wyniku realizacji przedsięwzięcia wybudowano 6,0 km sieci wodociągowej oraz 1,3 km sieci kanalizacji sanitarnej. Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego zaopatrzenia w wodę zwiększyła się o 54 osoby. Natomiast liczba wybudowanych podłączeń do zbiorowego systemu kanalizacji wynosi 12 szt, co spowodowało zwiększenie o 77 RLM korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków.
 

 
Program Priorytetowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn.: "Ogólnopolski program gospodarki wodno-ściekowej poza granicami aglomeracji ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych"

baner wfosigw

Powrót

Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij