Oficjalny portal Gminy Tuchomie

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Chocimir z Tuchomia
Według przekazów źródłowych, w średniowieczu Tuchomie stanowiło „stolicę” osobnego terytorium, którego panem (właścicielem) był możny rycerz Chocimir. Żyjący w pierwszej połowie XIV w. Chocimir, w literaturze historycznej zwany też Chocimierzem lub Kazimierzem z Tuchomia, pochodził z możnego, najpotężniejszego na przełomie XIII i XIV w. pomorskiego rodu Święców. Rodzina ta wywodziła się z okolic Słupska w których posiadała wsie Krępa, Lubuń i Kobylnica oraz nieużytki, na których w XIV w. powstało Łosino.

Aktualności


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Data: 6 sierpień 2019
Od 1 sierpnia do 2 września br. w urzędach gminy przyjmowane będą wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
Do wniosku należy załączyć oryginały faktur VAT bądź ich kopie, które stanowią dowód zakupu oleju napędowego za okres 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia tego wniosku.

Ponadto hodowcy bydła powinni załączyć dokument wydany w biurze powiatowym ARiMR, zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych (DJP) bydła będącego w ich posiadaniu wg. stanu na 31 grudnia 2018 r.

Wnioski należy składać do organu (wójt, burmistrz, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego.

Wypłaty zwrotu podatku akcyzowego należy spodziewać się w terminie od 1 do 31 października 2019 roku.

Przypominamy, że w tym roku obowiązują nowe limity. Podobnie jak w roku 2018, stawkę zwrotu akcyzy ustalono na 1 zł/litr ON. Tak więc w 2019 roku na każdy hektar użytków rolnych przysługuje maksymalnie 100 zł zwrotu akcyzy, a dodatkowo hodowcy bydła mogą otrzymać do 30 zł na każdą DJP utrzymywanego bydła.

Pliki do pobrania:
Powrót

Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij