Oficjalny portal Gminy Tuchomie

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Chocimir z Tuchomia
Według przekazów źródłowych, w średniowieczu Tuchomie stanowiło „stolicę” osobnego terytorium, którego panem (właścicielem) był możny rycerz Chocimir. Żyjący w pierwszej połowie XIV w. Chocimir, w literaturze historycznej zwany też Chocimierzem lub Kazimierzem z Tuchomia, pochodził z możnego, najpotężniejszego na przełomie XIII i XIV w. pomorskiego rodu Święców. Rodzina ta wywodziła się z okolic Słupska w których posiadała wsie Krępa, Lubuń i Kobylnica oraz nieużytki, na których w XIV w. powstało Łosino.

Aktualności


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Data: 16 kwiecień 2019
W dn. 15 kwietnia 2019 r. Wójt Gminy Tuchomie Pan Jerzy Lewi Kiedrowski oraz Przewodniczący Rady Gminy Tuchomie Pan Wiesław Bezhubka dokonali uroczystego wręczenia aktów powierzenia stanowisk dyrektorów szkół, na nowe pięcioletnie kadencje - obejmujące okres od 1 września 2019 r. do 31 sierpnia 2024 r.:
  • Panu Adamowi Sandak – na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Tuchomiu;
  • Panu Adamowi Stobńskiemu – na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kramarzynach.
Dyrektorzy wyłonieni zostali w drodze konkursów, które zostały przeprowadzone przez specjalnie w tym celu powołane komisje, w składzie których znaleźli się przedstawiciele:
  • gminy Tuchomie;
  • Kuratorium Oświaty w Gdańsku;
  • rad pedagogicznych szkół;
  • rad rodziców szkół;
  • związków zawodowych działających w szkołach.
W procedurze konkursowej kandydaci na dyrektorów zobowiązani byli do przedstawienia koncepcji funkcjonowania szkół. Najważniejszymi aspektami wskazywanymi przez kandydatów było stałe podnoszenie jakości kształcenia oraz dbałość o warunki nauczania.

Nowym, a jednocześnie już bardzo doświadczonym w zarządzaniu naszymi szkołami, Dyrektorom życzymy wielu sukcesów w realizacji trudnych wyzwań związanych z realizacją zadań oświatowych gminy.


Powrót

Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij