Oficjalny portal Gminy Tuchomie

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Dominum tuchomskie
W Skład tuchomskiego klucza dóbr rycerskich (dominium), czyli zespołu kilku wsi, początkowo wchodziły Tuchomie, Tuchomko i Borzytuchom. Pierwszy raz zostały one wymienione w 1315 r. jako „trzy wsie o nazwie Tuchom" („tres villas nuncupatas Tuchom"). W tym bowiem roku margrabia brandenburski, Waldemar, wystawił przywilej synom Wawrzyńca potwierdzający ich majątek ziemski. „Trzy Tuchomia" przypadły w udziale Chocimirowi, który w kolejnych latach dążył do jak najpełniejszego zagospodarowania swojej posiadłości.

Aktualności


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Data: 8 kwiecień 2019
Dobre wiadomości dla mieszkańców Tągowia i Tuchomka, Gmina Tuchomie pozyskała dofinansowanie na zadanie pn ”Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Tuchomko i Tągowie”
dla operacji typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla naboru od 24.09.2018 roku do 31.10.2018 roku.

W ramach inwestycji w Tągowiu powstanie droga o nawierzchni asfaltowej o długości 990 mb prowadząca z miejscowości w kierunku firmy BM HORSE, natomiast w Tuchomku powstanie odcinek asfaltowy o długości 900 mb od DK20 w kierunku firmy Rolmat. 

Szacowany koszt inwestycji to 1.100.000,00 zł z czego dofinansowanie to 675.000,00 zł, a wkład gminy to 425.000,00 zł.

Planowany termin realizacji - 2019/2020 

Powrót

Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij