Oficjalny portal Gminy Tuchomie

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Chocimir z Tuchomia
Według przekazów źródłowych, w średniowieczu Tuchomie stanowiło „stolicę” osobnego terytorium, którego panem (właścicielem) był możny rycerz Chocimir. Żyjący w pierwszej połowie XIV w. Chocimir, w literaturze historycznej zwany też Chocimierzem lub Kazimierzem z Tuchomia, pochodził z możnego, najpotężniejszego na przełomie XIII i XIV w. pomorskiego rodu Święców. Rodzina ta wywodziła się z okolic Słupska w których posiadała wsie Krępa, Lubuń i Kobylnica oraz nieużytki, na których w XIV w. powstało Łosino.

Aktualności


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Data: 5 kwiecień 2019
Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.) Wójt Gminy Tuchomie zawiadamia, że w związku z uchwałą nr III/31/2019 Rady Gminy Tuchomie z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty oraz uchwałą nr 078/g287/P/19 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 28.03.2019 r., wprowadzono nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Zmiana stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi związana jest ze wzrostem kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w naszej gminie. Zgodnie z założeniami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach system gospodarki odpadami komunalnymi ma być systemem samofinansującym się. Dlatego w celu zapewnienia środków na jego prawidłowe funkcjonowanie konieczne jest pobieranie takiej opłaty od właścicieli nieruchomości, aby wystarczała ona na realizację całości zadania, którym została obciążona gmina.

Zgodnie z powyższym Wójt Gminy Tuchomie informuje, że od dnia 1 kwietnia 2019 roku obowiązują nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Tuchomie, które kształtują się następująco:
  1. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych w zależności od ilości osób w gospodarstwie domowym.
L.p. Gospodarstwo domowe Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób:
selektywny nieselektywny
1. 1 lub 2 osoby 20,00 zł/m-c 40,00 zł/m-c
2. 3 lub 4 osoby 33,00 zł/m-c 66,00 zł/m-c
3. 5 lub 6 osób 50,00 zł/m-c 100,00 zł/m-c
4. 7 i więcej osób 66,00 zł/m-c 132,00 zł/m-c

  1. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości niezamieszkałych (tj. szkół, instytucji, podmiotów prowadzących działalność gospodarczą) oraz nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy, a w części nie zamieszkują mieszkańcy:  
L.p. Pojemność pojemnika Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w przypadku gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób:
selektywny nieselektywny
1. 60 litrów 18,00 zł/m-c 36,00 zł/m-c
2. 110/120 litrów 36,00 zł/m-c 72,00 zł/m-c
3. 240 litrów 50,00 zł/m-c 100,00 zł/m-c
4. 360 litrów 70,00 zł/m-c 140,00 zł/m-c
5. 1100 litrów 190,00 zł/m-c 380,00 zł/m-c
6. w przypadku stosowania ojemników o większej pojemności stawka opłaty stanowi iloczyn wielkości pojemnika i stawki 0,18 zł/litr/m-c 0,36 zł/litr/m-c
 
W przypadku wcześniejszego uiszczenia opłaty za 2019 r. należy dokonać dopłaty wynikającej z podwyższenia stawki.

Nowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie zmienia terminu i sposobu płatności. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wnosić w terminie do 15 dnia kolejnego miesiąca

Termin wniesienia pierwszej zwiększonej opłaty upływa 15 maja 2019 r. i obejmuje okres od 1 kwietnia 2019 r. do 30 kwietnia 2019 r. Opłatę można wnosić przelewem na konto nr 05 9321 0001 0000 1821 2000 0020 lub w Kasie Urzędu Gminy Tuchomie, pok. nr 16 (na I piętrze).
 
Jednocześnie informuję, iż zmianie uległy metoda ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wzory deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W związku z powyższym, zobowiązuje się wszystkich właścicieli nieruchomości, na których powstają odpady do złożenia nowych deklaracji w terminie do dnia 30.04.2019 r.

Deklarację należy złożyć w pokoju nr 3 (na parterze) lub w sekretariacie Urzędu Gminy Tuchomie, ul. Jana III Sobieskiego 16.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości uprzejmie prosimy o kontakt z p. Wiolettą Tybora, pod numerem telefonu 59 821 50 51,  w poniedziałek w godzinach od 8.00 do 16.00, od wtorku do piątku od 8.30 do 15.30.
 
Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dostępne są w załącznikach poniżej oraz w Urzędzie Gminy Tuchomie, ul. Jana III Sobieskiego 16 (pok. nr 3).


Pliki do pobrania:
Powrót

Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij