Oficjalny portal Gminy Tuchomie

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Dominum tuchomskie
W Skład tuchomskiego klucza dóbr rycerskich (dominium), czyli zespołu kilku wsi, początkowo wchodziły Tuchomie, Tuchomko i Borzytuchom. Pierwszy raz zostały one wymienione w 1315 r. jako „trzy wsie o nazwie Tuchom" („tres villas nuncupatas Tuchom"). W tym bowiem roku margrabia brandenburski, Waldemar, wystawił przywilej synom Wawrzyńca potwierdzający ich majątek ziemski. „Trzy Tuchomia" przypadły w udziale Chocimirowi, który w kolejnych latach dążył do jak najpełniejszego zagospodarowania swojej posiadłości.

Aktualności


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Data: 2 listopad 2016
Gmina Tuchomie realizuje projekt w ramach, którego prowadzone będą zajęcia pozalekcyjne dydaktyczno-wyrównawcze oraz rozwijające kompetencje kluczowe dla uczniów oraz szkolenia nauczycieli Zespołu Szkól w Tuchomiu i Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kramarzynach. 


W ramach projektu złożonego przez Gminę Tuchomie pn.
„Nowoczesna Edukacja w Gminie Tuchomie”
Okres trwania projektu: 01.09.2016 do 31.08.2018 r.

Zakres zajęć:
 • festiwal ścisłonauki z wykorzystaniem eksperymentów (SP i G);
 • zajęcia przyrodnicze z wykorzystaniem eksperymentów (SP i G);
 • zajęcia z programowania (SP i G);
 • zajęcia rozszerzające z matematyki (SP i G);
 • zajęcia rozszerzające z języka niemieckiego (SP i G);
 • zajęcia z robotyki (SP i G);
 • zajęcia z wykorzystaniem narzędzi multimedialnych (SP i G);
 • program doradztwa edukacyjno- zawodowego (SP i G);
 • zajęcia wyrównawcze z matematyki (SP i G),biologii (G),fizyki (G), chemii (G), języka angielskiego (SP);
 • innowacyjne zajęcia dodatkowe z wykorzystaniem technik pamięci obejmujące naukę przedmiotów ścisłych (SP), angielskiego (SP i G), szybkiego uczenia się i zapamiętywania (SP i G);
 • półkolonie naukowe z robotyki i eksperymentów (SP i G);
 • laboratorium biologiczno – przyrodnicze w Akademii Pomorskiej w Słupsku (G);
 • zajęcia logopedyczne, socjoterapeutyczne (SP);
 • zajęcia rewalidacyjne, korekcyjno – kompensacyjne (G);
 • wyjazd do Centrum Eksperymentu w Gdyni (SP i G);
 • szkolenia dla nauczycieli;
 • zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych do pracowni szkolnych.

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.
Zapewniamy powrót z zajęć oraz dojazd na zajęcia i powrót w ramach zajęć realizowanych w soboty i w czasie wakacji lub ferii zimowych.

Pliki do pobrania:
Powrót

Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij