Oficjalny portal Gminy Tuchomie

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Dominum tuchomskie
W Skład tuchomskiego klucza dóbr rycerskich (dominium), czyli zespołu kilku wsi, początkowo wchodziły Tuchomie, Tuchomko i Borzytuchom. Pierwszy raz zostały one wymienione w 1315 r. jako „trzy wsie o nazwie Tuchom" („tres villas nuncupatas Tuchom"). W tym bowiem roku margrabia brandenburski, Waldemar, wystawił przywilej synom Wawrzyńca potwierdzający ich majątek ziemski. „Trzy Tuchomia" przypadły w udziale Chocimirowi, który w kolejnych latach dążył do jak najpełniejszego zagospodarowania swojej posiadłości.

Aktualności


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Data: 20 wrzesień 2019
Ochotnicza Straż Pożarna w Kramarzynach zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego do 30 000 EURO na zadanie pod nazwa: „Zagospodarowanie terenu – zielona siłownia w Kramarzynach” zlokalizowane na działce nr 300/12 obręb Kramarzyny.
Oferta powinna być przesłana na załączonym do zapytania formularzu ofertowym(zał. nr 1) w formacie PDF bądź JPG wyłącznie na adres e-mail: m.lipinska@tuchomie.pl; do dnia 27 września 2019 r. do godziny 12:00.


Termin wykonania przedmiotu zamówienia do: 30.11.2019 roku.

Pliki do pobrania:
Powrót

Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij