Oficjalny portal Gminy Tuchomie

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Chocimir z Tuchomia
Według przekazów źródłowych, w średniowieczu Tuchomie stanowiło „stolicę” osobnego terytorium, którego panem (właścicielem) był możny rycerz Chocimir. Żyjący w pierwszej połowie XIV w. Chocimir, w literaturze historycznej zwany też Chocimierzem lub Kazimierzem z Tuchomia, pochodził z możnego, najpotężniejszego na przełomie XIII i XIV w. pomorskiego rodu Święców. Rodzina ta wywodziła się z okolic Słupska w których posiadała wsie Krępa, Lubuń i Kobylnica oraz nieużytki, na których w XIV w. powstało Łosino.

Aktualności


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Data: 30 grudzień 2020
Wójt Gminy Tuchomie serdecznie zaprasza mieszkańców wsi Tuchomie do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących propozycji nazw dla dwóch nowych ulic położonych na terenie miejscowości Tuchomie.
Pierwsza z ulic to droga dojazdowa (ciąg pieszo jezdny) – oznaczona działkami o nr ewid.: 498/9, 498/10, 590. Droga odchodzi od ulicy Pochyłej z lewej strony w kierunku miejscowości Piaszno, oznaczona na mapie nr 1 kolorem zielonym. Druga ulica to droga dojazdowa (ciąg pieszo jezdny) – oznaczona działkami o nr ewid.: 514/10, 515/8, 514/16, 517, prostopadła do ul. Brzozowej z lewej strony w kierunku Masłowice Tuchomskie, oznaczona na mapie nr 2 kolorem pomarańczowym.
            Mając powyższe na uwadze, zostało wydane Zarządzenie Nr 302/2020 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących propozycji nazw dla dwóch nowych ulic położonych na terenie miejscowości Tuchomie.
 
Przedmiot konsultacji:
Przedmiotem konsultacji społecznych jest zebranie od uczestników konsultacji propozycji nazw dla dwóch nowych ulic położonych na terenie miejscowości Tuchomie.
 
Termin konsultacji:
Konsultacje skierowane są do mieszkańców Tuchomia i odbywać się będą w okresie:
  • od 29 grudnia 2020 r. do 22 stycznia 2021 r.
 
Forma konsultacji:
Propozycje można zgłaszać na formularzu.
Formularz dostępny jest na stronie internetowej www.tuchomie.pl, bip.tuchomie.pl, w Sekretariacie Urzędu Gminy w Tuchomiu, (ul. Jana III Sobieskiego 16, 77-133 Tuchomie) oraz u Sołtysa miejscowości Tuchomie.
 
Formularz można składać[1]:
  • w wersji elektronicznej na adres: biuro@tuchomie.pl 
  • osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy w Tuchomiu, lub przesłać na adres: Urząd Gminy w Tuchomiu, ul. Jana III Sobieskiego 16, 77-133 Tuchomie.
 
           Wszystkie propozycje zostaną rozpatrzone. Po zakończeniu konsultacji w ciągu 30 dni  od ich zakończenia zostanie sporządzony raport
z przebiegu konsultacji społecznych dot. nadania nazw dwóm nowym ulicom położonym na terenie miejscowości Tuchomie a następnie opublikowany za pośrednictwem strony internetowej Urzędu Gminy w Tuchomiu http://www.tuchomie.pl, bip.tuchomie.pl
           Zasięg terytorialny konsultacji obejmuje obszar wsi Tuchomie.
 
Załączniki:
  • Zarządzenie Wójta Gminy Tuchomie Nr 302/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r.
  • Formularz ankiety konsultacyjnej dot. zgłaszania propozycji mieszkańców.
  • Mapa konsultowanych nazw ulic.
 
 
 
Tuchomie, dnia 29.12.2020 r.


[1] Formularz należy własnoręcznie podpisać
Pliki do pobrania:
Powrót

Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij