Oficjalny portal Gminy Tuchomie

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Chocimir z Tuchomia
Według przekazów źródłowych, w średniowieczu Tuchomie stanowiło „stolicę” osobnego terytorium, którego panem (właścicielem) był możny rycerz Chocimir. Żyjący w pierwszej połowie XIV w. Chocimir, w literaturze historycznej zwany też Chocimierzem lub Kazimierzem z Tuchomia, pochodził z możnego, najpotężniejszego na przełomie XIII i XIV w. pomorskiego rodu Święców. Rodzina ta wywodziła się z okolic Słupska w których posiadała wsie Krępa, Lubuń i Kobylnica oraz nieużytki, na których w XIV w. powstało Łosino.

Aktualności


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Data: 22 grudzień 2017
Wójt Gminy Tuchomie na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2017 poz. 573) oraz uchwały Nr XVIII/230/2017 Rady Gminy w Tuchomiu z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Tuchomie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018, a także Uchwały Nr XIX/240/2017 z dnia 19.12.2017 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Tuchomie, zarządzam co następuje:
ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Gminy Tuchomie w 2018 roku.

Rodzaj zadania publicznego przewidzianego do realizacji w 2018 roku:
„Modernizacja GOK Tuchomie – etap II”

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w 2018 roku–297.000,00 zł, środki wydatkowane z budżetu gminy Tuchomie na realizacje zadania w 2017 roku wynosiły – 0,00 zł

Wszystkie niezbędne załączniki znajdują się TUTAJ

Powrót

Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij