Oficjalny portal Gminy Tuchomie

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Dominum tuchomskie
W Skład tuchomskiego klucza dóbr rycerskich (dominium), czyli zespołu kilku wsi, początkowo wchodziły Tuchomie, Tuchomko i Borzytuchom. Pierwszy raz zostały one wymienione w 1315 r. jako „trzy wsie o nazwie Tuchom" („tres villas nuncupatas Tuchom"). W tym bowiem roku margrabia brandenburski, Waldemar, wystawił przywilej synom Wawrzyńca potwierdzający ich majątek ziemski. „Trzy Tuchomia" przypadły w udziale Chocimirowi, który w kolejnych latach dążył do jak najpełniejszego zagospodarowania swojej posiadłości.

Aktualności


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Data: 19 grudzień 2018
Gmina Tuchomie otrzymała dofinansowanie do I Etapu odtworzenia jeziora Orlicko w Tuchomiu.
W ramach inwestycji planowana jest budowa etapami zbiornika retencyjnego w dawnej lokalizacji jeziora Orlicko, jak również docelowo wykonanie infrastruktury technicznej niezbędnej do jego funkcjonowania na terenie działki nr ew. 462/6 obręb Tuchomie.

Etap I zakłada odtworzenie 1 ha jeziora.

Planowane prace to:
  • pogłębienie i częściowe formowanie/profilowanie dna zbiornika;
  • formowanie skarp/grobli wokół zbiornika (z częściową wymianą gruntu);
  • umocnieniu dna i skarp cieku na wlocie i wylocie ze zbiornika;
  • wykonanie kanału dolotowego i odpływowego;
  • wykonanie rowu/odwodnienia terenu planowanego docelowo zbiornika od strony wschodniej i południowej zgodnie z koncepcją zagospodarowania (długość ok. 820 m)
  • wyprofilowanie terenu wokół zbiornika (nadsypanie, wyrównanie fragmentu przy podstawie grobli).
Planowany koszt inwestycji to 448.000,00 zł
Dofinansowanie z RLGD Pojezierza Bytowskiego to 300.000,00 zł
Wkład własny to 148.000,00 zł 


Planowana realizacja - 2019/2020

Powrót

Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij