Oficjalny portal Gminy Tuchomie

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Herb gminy
Przedstawia rycerza w posrebrzanej zbroi w pozycji stojącej. W prawej ręce trzyma miecz, w lewej tarczę mającą kształt zbliżony do trójkąta. Na głowie ma hełm zakończony małym krzyżykiem. Cała postać uwieczniona jest na tarczy, której połowa lewa jest zielona, a prawa niebieska. Barwa zielona oznacza roślinność natomiast niebieska wodę i powietrze.

Aktualności


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Data: 19 grudzień 2018
Gmina Tuchomie otrzymała dofinansowanie do I Etapu odtworzenia jeziora Orlicko w Tuchomiu.
W ramach inwestycji planowana jest budowa etapami zbiornika retencyjnego w dawnej lokalizacji jeziora Orlicko, jak również docelowo wykonanie infrastruktury technicznej niezbędnej do jego funkcjonowania na terenie działki nr ew. 462/6 obręb Tuchomie.

Etap I zakłada odtworzenie 1 ha jeziora.

Planowane prace to:
  • pogłębienie i częściowe formowanie/profilowanie dna zbiornika;
  • formowanie skarp/grobli wokół zbiornika (z częściową wymianą gruntu);
  • umocnieniu dna i skarp cieku na wlocie i wylocie ze zbiornika;
  • wykonanie kanału dolotowego i odpływowego;
  • wykonanie rowu/odwodnienia terenu planowanego docelowo zbiornika od strony wschodniej i południowej zgodnie z koncepcją zagospodarowania (długość ok. 820 m)
  • wyprofilowanie terenu wokół zbiornika (nadsypanie, wyrównanie fragmentu przy podstawie grobli).
Planowany koszt inwestycji to 448.000,00 zł
Dofinansowanie z RLGD Pojezierza Bytowskiego to 300.000,00 zł
Wkład własny to 148.000,00 zł 


Planowana realizacja - 2019/2020

Powrót

Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij