Oficjalny portal Gminy Tuchomie

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Dominum tuchomskie
W Skład tuchomskiego klucza dóbr rycerskich (dominium), czyli zespołu kilku wsi, początkowo wchodziły Tuchomie, Tuchomko i Borzytuchom. Pierwszy raz zostały one wymienione w 1315 r. jako „trzy wsie o nazwie Tuchom" („tres villas nuncupatas Tuchom"). W tym bowiem roku margrabia brandenburski, Waldemar, wystawił przywilej synom Wawrzyńca potwierdzający ich majątek ziemski. „Trzy Tuchomia" przypadły w udziale Chocimirowi, który w kolejnych latach dążył do jak najpełniejszego zagospodarowania swojej posiadłości.

Aktualności


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Data: 6 luty 2017
Z przyjemnością informujemy, iż Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (IZ RPO WP 2014-2020) – Zarząd Województwa Pomorskiego ogłosił wyniki naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 10.4. Redukcja emisji RPO WP 2014-2020 (RPPM.10.04.00-IZ.00-22-001/16).
Wniosek, który został złożony w partnerstwie z Gminą Miastko został wysoko oceniony i znalazł się na piątym miejscu listy rankingowej dzięki czemu otrzymaliśmy dofinansowanie na modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Gminiy Tuchomie.

Całkowita wartość projektu to 3.950.487,48 z czego aż 85% zostanie dofinansowane z EFRR.

W ramach inwestycji na terenie Gminy Tuchomie zdemontowane zostaną wszystkie 419 opraw sodowych, które zastąpione będą nowoczesnymi i energooszczędnymi oprawami typu LED, wyposażonymi w autonomiczne systemy zarządzania mocą o określonych godzinach.

Koszt naszej części projektu to 759.773,77 zł z czego:
dofinansowanie: 85% - 645 807,70 zł
wkład gminy: 15% - 113 966,07 zł

Pliki do pobrania:
Powrót

Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij