Oficjalny portal Gminy Tuchomie

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Dominum tuchomskie
W Skład tuchomskiego klucza dóbr rycerskich (dominium), czyli zespołu kilku wsi, początkowo wchodziły Tuchomie, Tuchomko i Borzytuchom. Pierwszy raz zostały one wymienione w 1315 r. jako „trzy wsie o nazwie Tuchom" („tres villas nuncupatas Tuchom"). W tym bowiem roku margrabia brandenburski, Waldemar, wystawił przywilej synom Wawrzyńca potwierdzający ich majątek ziemski. „Trzy Tuchomia" przypadły w udziale Chocimirowi, który w kolejnych latach dążył do jak najpełniejszego zagospodarowania swojej posiadłości.

Aktualności


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Data: 8 maj 2017
Partnerski projekt gmin Tuchomie, Miastko, Lipnica i Dziemiany pod nazwą "Budowa, rozbudowa i modernizacja punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) wraz z ich wyposażeniem" złożony w ramach konkursu RPO dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, działanie 11.2 Gospodarka Odpadami zajął pierwsze miejsce w województwie i uzyskał dofinansowanie w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych na łączną kwotę 1.698.946,00 zł, z czego 485.120,50 zł otrzyma gmina Tuchomie.
W ramach realizacji przedsięwzięcia PSZOK gminy Tuchomie zostanie powiększony oraz wyposażony w specjalistyczny sprzęt pozwalający na poprawę selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na ternie gminy.

Na dodatkowym utwardzonym i ogrodzonym terenie o powierzchni 500m2 staną takie urządzenia jak: prasa kontenerowa; rozdrabniacze: styropianu, drewna, gruzu; 2 wagi w tym jedna najazdowa do ważenia pojazdów dostarczających odpady; dodatkowy kontener na sprasowane odpady; ładowarka kołowa.

Na dobudowanym terenie PSZOK stanie również wiata o powierzchni 35 m2, a także „Punkt ponownego użycia” jako zabudowa kontenerowa z wydzieloną częścią magazynową oraz socjalno-biurową. W „Punkcie ponownego użycia” przechowywane będą przedmioty nadające się do ponownego wykorzystania, które przekazywane będą mogły być nieodpłatnie potrzebującym.

Pliki do pobrania:
Powrót

Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij