Oficjalny portal Gminy Tuchomie

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Dominum tuchomskie
W Skład tuchomskiego klucza dóbr rycerskich (dominium), czyli zespołu kilku wsi, początkowo wchodziły Tuchomie, Tuchomko i Borzytuchom. Pierwszy raz zostały one wymienione w 1315 r. jako „trzy wsie o nazwie Tuchom" („tres villas nuncupatas Tuchom"). W tym bowiem roku margrabia brandenburski, Waldemar, wystawił przywilej synom Wawrzyńca potwierdzający ich majątek ziemski. „Trzy Tuchomia" przypadły w udziale Chocimirowi, który w kolejnych latach dążył do jak najpełniejszego zagospodarowania swojej posiadłości.

Aktualności


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Data: 18 kwiecień 2017
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Tuchomiu informuje, iż ulega wydłużeniu termin składania wniosków do dnia 24 kwietnia 2017 r w otwartym konkursie ofert na realizację zadań dot. prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży.
Pozostałe zapisy i terminy określone w Regulaminie Konkursu pozostają bez zmian.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań - LINK DO KONKURSU

Powrót

Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij