Notice: Undefined variable: photo_b in /tuchomie/inc/news_multi.inc on line 196

Notice: Undefined variable: photo_m in /tuchomie/inc/news_multi.inc on line 196
Aktualności - Gmina Tuchomie

Oficjalny portal Gminy Tuchomie

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Herb gminy
Przedstawia rycerza w posrebrzanej zbroi w pozycji stojącej. W prawej ręce trzyma miecz, w lewej tarczę mającą kształt zbliżony do trójkąta. Na głowie ma hełm zakończony małym krzyżykiem. Cała postać uwieczniona jest na tarczy, której połowa lewa jest zielona, a prawa niebieska. Barwa zielona oznacza roślinność natomiast niebieska wodę i powietrze.

Aktualności


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Data: 5 kwiecień 2013
Do Wójta Gminy Tuchomie został złożony wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie Zakładu Produkcji Paliwa Alternatywnego z odpadów palnych, w tym również z odpadów klasyfikowanych, jako niebezpieczne.
Inwestor planujący budowę zakładu w Tuchomiu zgodnie z Raportem o oddziaływaniu na środowisko do produkcji paliwa alternatywnego planuje użyć odpadów resztkowych, czyli takich które po wysegregowaniu nie nadają się bezpośrednio do procesów recyklingu, m.in:
  • odpady papieru i tektury,
  • odpady z tworzyw sztucznych,
  • zużyte opony,
  • odpady z drewna,
  • odpady tekstylne.
Paliwa alternatywne, czyli zastępujące węgiel lub ropę, są najszerzej wykorzystywane w Polsce przez przemysł cementowy. Sięga po nie już także energetyka, paliwa te produkowane są z odpadów poprzemysłowych i komunalnych. Odpowiednio posegregowane i pocięte, są wsadem przy współspalaniu w cementowniach lub w energetyce.
 
Paliwa alternatywne z odpadów są od wielu lat stosowane w wielu krajach. Głównie wykorzystuje się palne frakcje odpadów komunalnych. Z tego względu produkcja paliw alternatywnych z odpadów jest integralną częścią systemu gospodarki odpadami na danym terenie.
 
Produkcja paliw alternatywnych z odpadów przynosi wiele korzyści ekonomicznych i ekologicznych w tym również dla społeczeństwa wśród których należy wymienić:
  • zmniejszenie terenów pod składowiska,
  • zwiększenie zatrudnienia związane z tworzeniem zakładów produkcji paliw z odpadów,
  • podatki i opłaty należne gminie.
Do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie Zakładu Produkcji Paliwa Alternatywnego z odpadów palnych, w tym również z odpadów klasyfikowanych, jako niebezpieczne wymagane jest przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (raport). Przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach uzgadnia się warunki realizacji przedsięwzięcia z  Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska oraz zasięga opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Raport o oddziaływaniu na środowisku przedsięwzięcia polegającego na budowie Zakładu Produkcji Paliwa Alternatywnego w Tuchomiu, dz. Nr 89/24 udostępniany był do wglądu zgodnie z ustawą o udostępniani informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r., Nr 199, poz. 1227 ze zm.).

Powyższy Raport został udostępniony dwukrotnie dla mieszkańców w terminach:
  1. po raz pierwszy wraz ze wszczęciem postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, tj. od 5 lutego 2013r. do 26 lutego 2013r.
  2. po raz drugi po uzupełnieniu raportu w okresie od 12 marca 2013 do 2 kwietnia 2013r.
Zainteresowani mieszkańcy skorzystali z możliwości wglądu do akt sprawy.

Ponowną procedurę udziału społeczeństwa przeprowadza się każdorazowo w przypadku uzupełnień bądź zmian w raporcie.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku  wezwała do uzupełnienia raportu.

W związku z powyższym w niedługim czasie Raport zostanie ponownie wyłożony do wglądu dla mieszkańców.

Temat planowanej budowy Zakładu Produkcji Paliwa Alternatywnego w Tuchomiu poruszany był na posiedzeniu Komisji Rolnej i Ochrony Środowiska Rady Gminy Tuchomie w dniu 27 lutego 2013 roku, na którym zapoznano wszystkich uczestników z informacją o planowanej budowie. W spotkaniu komisji uczestniczyli również mieszkańcy Tuchomia oraz przedstawiciel inwestora oraz przedstawiciel firmy Spectra przygotowującej Raport o oddziaływaniu na środowisku przedsięwzięcia polegającego na budowie Zakładu Produkcji Paliwa Alternatywnego w Tuchomiu, dz. Nr 89/24.

W dniu 27 lutego 2013 roku odbyło się również spotkanie przedstawicieli Ecosite z mieszkańcami Gminy Tuchomie w Gminnym Ośrodku Kultury w Tuchomiu w powyższej sprawie.

Artykuł związany z tematem:
Zarzuty grupy mieszkańców wyrażającej sprzeciw wobec planowanej budowie Zakładu Produkcji Paliwa Alternatywnego w Tuchomiu oraz odpowiedzi na zarzuty

Paliwa alternatywne cd..

Paliwa alternatywne - wniosek o zmianę MPZP
Powrót

Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij