Oficjalny portal Gminy Tuchomie

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Dominum tuchomskie
W Skład tuchomskiego klucza dóbr rycerskich (dominium), czyli zespołu kilku wsi, początkowo wchodziły Tuchomie, Tuchomko i Borzytuchom. Pierwszy raz zostały one wymienione w 1315 r. jako „trzy wsie o nazwie Tuchom" („tres villas nuncupatas Tuchom"). W tym bowiem roku margrabia brandenburski, Waldemar, wystawił przywilej synom Wawrzyńca potwierdzający ich majątek ziemski. „Trzy Tuchomia" przypadły w udziale Chocimirowi, który w kolejnych latach dążył do jak najpełniejszego zagospodarowania swojej posiadłości.

Aktualności


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Data: 30 styczeń 2019
24 stycznia 2019 r. w Urzędzie Gminy w Tuchomiu odbyło się pierwsze posiedzenie Tuchomskiej Rady Seniorów.
Wójt Gminy Tuchomie uroczyście wręczył akty powołania do Rady Seniorów oraz poinformował o zakresie działania i zadaniach Rady.

Do zadań Rady należy:
  1. Ścisła współpraca z władzami Gminy przy rozstrzyganiu o istotnych oczekiwaniach i potrzebach ludzi starszych,
  2. Przedstawianie propozycji w zakresie ustalania priorytetowych zadań oraz inicjowanie działań na rzecz seniorów,
  3. Monitorowanie potrzeb seniorów z Gminy Tuchomie
  4. Wydawanie opinii i formułowanie wniosków, służących rozwojowi działalności na rzecz seniorów,
  5. Inicjowanie działań mających na celu upowszechnianie współpracy Gminy Tuchomie ze środowiskiem osób starszych,
  6. Integracja środowiska senioralnego,
  7. Przedstawianie Wójtowi Gminy Tuchomie wniosków i sprawozdań z działalności Rady Seniorów
Podczas spotkania Rady Seniorów odbyły się wybory przedstawicieli Rady, w wyniku których przewodniczącą została Pani Stefania Łączkowska-Malczewska, wiceprzewodniczącą Pani Krystyna  Brzeska, natomiast sekretarzem Pani Ewa Zmuda-Trzebiatowska.

Powrót

Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij