Oficjalny portal Gminy Tuchomie

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Dominum tuchomskie
W Skład tuchomskiego klucza dóbr rycerskich (dominium), czyli zespołu kilku wsi, początkowo wchodziły Tuchomie, Tuchomko i Borzytuchom. Pierwszy raz zostały one wymienione w 1315 r. jako „trzy wsie o nazwie Tuchom" („tres villas nuncupatas Tuchom"). W tym bowiem roku margrabia brandenburski, Waldemar, wystawił przywilej synom Wawrzyńca potwierdzający ich majątek ziemski. „Trzy Tuchomia" przypadły w udziale Chocimirowi, który w kolejnych latach dążył do jak najpełniejszego zagospodarowania swojej posiadłości.

Aktualności


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Data: 2 wrzesień 2019
Gmina Tuchomie złożyła w ramach ogłoszonego przez Wojewodę Pomorskiego naboru wniosków z Funduszu Dróg Samorządowych na rok 2020 trzy wnioski o dofinansowanie:
  1. Przebudowa drogi gminnej nr 182011G w miejscowości Kramarzyny – ul. Młyńska obejmująca przebudowę drogi gminnej ul. Młyńskiej o całkowitej długości 2605,1mb, przebiegającej częściowo przez teren zabudowany, od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1766G (dz. nr 85/4), następnie przez działki drogowe nr 109, 102/2 i 180 - obr. Kramarzyny, gm. Tuchomie, aż do granicy z gminą Miastko wraz z przebudową mostu na łączną kwotę 1.647.107,87 zł.
  2. Przebudowa dróg gminnych nr 182022G oraz 182023G w miejscowości Trzebiatkowa: obejmująca na drodze gminnej nr 182023G przebudowę drogi na odcinku o długości 685 mb, o szerokosci jezdni 3,5 m z poszerzeniem na łukach do 4,5 m natomiast na drodze gminnej nr 182022G przebudowę drogi na odcinku o długości 500 mb, o szerokosci jezdni 3,5 m na łączną kwotę 674.572,84 zł.
  3. Przebudowa dróg gminnych nr 182061G (ul. Jeziorna), nr 182058G (ul. Łąkowa) i nr 182048G (ul. Słowackiego) w miejscowości Tuchomie" obejmująca przebudowę ul. Jeziornej w miejscowości Tuchomie (droga gminna nr 182061G) na odcinku o długości 333 mb, o szerokosci jezdni 3,5 m; przebudowę ul. Łąkowej w miejscowości Tuchomie dz. 361 (droga publiczna nr 182058G) na długości 500 mb oraz drogi wewnętrznej na działce nr 488 na długości 15 mb, stanowiącej połączenie do drogi krajowej nr 20 oraz przebudowę ulicy Słowackiego w miejscowości Tuchomie, która będzie polegała na wykonaniu utwardzenia w strefie zamieszkania (ustanowienie po realizacji projektu) na długości 140 mb - o szerokości 5m - odcinek 80 mb, oraz 4 m na odcinku 60 mb. Łączny koszt 832.168,38 zł
Ponadto w ramach w/w naboru wnioski o dofinansowanie zadań inwestycyjnych złożył Powiat Bytowski dla zadań „Zapewnienie spójności sieci dróg publicznych na terenie powiatu bytowskiego – połączenie drogi krajowej nr 20 z drogą wojewódzką nr 209 poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1767G na odcinku Tuchomie-Borzytuchom” na łączną kwotę 4.200.000,00 zł z czego wkład Gminy Tuchomie dla w/w inwestycji ma wynieść 1.050.000,00 zł oraz na Przebudowę drogi Tuchomie-Ciemno na łączną kwotę 2.000.000,00 zł z czego wkład Gminy Tuchomie dla w/w inwestycji ma wynieść 500.000,00 zł.

Pliki do pobrania:
Powrót

Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij