Oficjalny portal Gminy Tuchomie

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Dominum tuchomskie
W Skład tuchomskiego klucza dóbr rycerskich (dominium), czyli zespołu kilku wsi, początkowo wchodziły Tuchomie, Tuchomko i Borzytuchom. Pierwszy raz zostały one wymienione w 1315 r. jako „trzy wsie o nazwie Tuchom" („tres villas nuncupatas Tuchom"). W tym bowiem roku margrabia brandenburski, Waldemar, wystawił przywilej synom Wawrzyńca potwierdzający ich majątek ziemski. „Trzy Tuchomia" przypadły w udziale Chocimirowi, który w kolejnych latach dążył do jak najpełniejszego zagospodarowania swojej posiadłości.

Aktualności


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Data: 23 listopad 2017
Informujemy, iż 04.12.2017 r. od godziny 10:00 w budynku CMS w Tuchomiu będą wydawane paczki żywnościowe w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym - Podprogram 2016.
Pomoc żywnościowa skierowana jest do osób i rodzin najbardziej potrzebujących spełniających kryteria POPŻ, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej (w szczególności: osób bezdomnych, osób niepełnosprawnych, osób bezrobotnych, osób obcego pochodzenia, osób z grupy migrantów, osób z grupy mniejszości narodowych, rodzin z dziećmi) i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj 1.268 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1.028 zł dla osoby w rodzinie.

Aby odebrać paczkę żywnościową należy posiadać przy sobie dowód osobisty.

Osobą udzielającą szczegółowych informacji jest:
pracownik socjalny - Halina Wantoch Rekowska, tel. 59 82 150 49.

Powrót

Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij