Oficjalny portal Gminy Tuchomie

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Chocimir z Tuchomia
Według przekazów źródłowych, w średniowieczu Tuchomie stanowiło „stolicę” osobnego terytorium, którego panem (właścicielem) był możny rycerz Chocimir. Żyjący w pierwszej połowie XIV w. Chocimir, w literaturze historycznej zwany też Chocimierzem lub Kazimierzem z Tuchomia, pochodził z możnego, najpotężniejszego na przełomie XIII i XIV w. pomorskiego rodu Święców. Rodzina ta wywodziła się z okolic Słupska w których posiadała wsie Krępa, Lubuń i Kobylnica oraz nieużytki, na których w XIV w. powstało Łosino.

Aktualności


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Data: 27 październik 2017
W dn. 27 października 2017 r., odbyło się posiedzenie Komisji Infrastruktury Drogowej Rady Gminy Tuchomie.
Podczas posiedzenia radni zaopiniowali projekty uchwał rady gminy dot.:
  • stawek podatków i opłat lokalnych na 2018 r.;
  • planu rozwoju gminnej infrastruktury drogowej Gminy Tuchomie na lata 2018 - 2022;
  • współdziałania Gminy Tuchomie z Powiatem Bytowskim w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
Członkowie komisji zapoznali się także ze stanem realizacji inwestycji i remontów oraz wynikami przetargów realizowanych przez gminę.
 
Jednym z punktów porządku posiedzenia komisji była prezentacja dot. elektronicznej ewidencji dróg.
Ponadto komisja zajmowała się analizą wniosków z zebrań wiejskich, propozycjami do budżetu gminy na rok 2018, przygotowaniem sprawozdania z pracy komisji i planu pracy na rok 2018. 

Powrót

Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij