Oficjalny portal Gminy Tuchomie

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Dominum tuchomskie
W Skład tuchomskiego klucza dóbr rycerskich (dominium), czyli zespołu kilku wsi, początkowo wchodziły Tuchomie, Tuchomko i Borzytuchom. Pierwszy raz zostały one wymienione w 1315 r. jako „trzy wsie o nazwie Tuchom" („tres villas nuncupatas Tuchom"). W tym bowiem roku margrabia brandenburski, Waldemar, wystawił przywilej synom Wawrzyńca potwierdzający ich majątek ziemski. „Trzy Tuchomia" przypadły w udziale Chocimirowi, który w kolejnych latach dążył do jak najpełniejszego zagospodarowania swojej posiadłości.

Aktualności


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Data: 24 styczeń 2018
W dniu 22 stycznia 2018 roku odbyło się posiedzenie Komisji Infrastruktury Drogowej Rady Gminy Tuchomie, z udziałem m.in. Pana Leszka Waszkiewicza – Starosty Bytowskiego i Pana Mariana Miazgi – Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Bytowie.
W trakcie posiedzenia dyskutowano m.in. o wspólnych przedsięwzięciach planowanych do realizacji, t.j.:
 • poszerzeniu drogi powiatowej nr 1729G na odcinku Tuchomie – Ciemno;
 • przedłużeniu nawierzchni asfaltowej drogi powiatowej nr 1725G w Masłowicach Trzebiatkowskich.
W sprawach tych, w trakcie posiedzenia komisji, podpisane zostały stosowne porozumienia, na podstawie których gmina wesprze finansowo ich realizację kwotą łączną 203 tys. zł. Zadania te mają zostać zrealizowane odpowiednio do 30.06.2018 r. i 31.07.2018 r.

Ponadto z udziałem gości:
 • dyskutowano o połączeniu przepustu pod drogą powiatową w Modrzejewie z kanalizacją deszczową przy drodze gminnej;
 • podjęto decyzję o kontynuowaniu współpracy dot. koszenia poboczy dróg powiatowych przez gminę;
 • ustalono że przy drogach powiatowych nasadzane zostaną drzewa (powiat dostarczy sadzonki, gmina wskaże miejsca i wykona nasadzenia);
 • dyskutowano o sposobie realizacji wniosków radnych, sołtysów i mieszkańców, w sprawach dotyczących dróg powiatowych.
Ponadto podczas posiedzenia komisji:
 • zdecydowano o sprzedaży wyeksploatowanego (25-letniego) ciągnika zetor i zakupie samochodu ciężarowego (celem sprawniejszego wykonywania zadań gminy – głównie remontów dróg);
 • zdecydowano o ponownym wystąpieniu do Nadleśnictwa Osusznica w sprawie przyśpieszenia remontu przepustu w Trzebiatkowej pomiędzy jeziorami Naleton;
 • zdecydowano o skierowaniu do Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku wniosku o dofinansowanie dot. wykonania nawierzchni asfaltowej do budynku socjalnego w Trzebiatkowej. Jednocześnie radni zdecydowali o zmianie szerokości projektowanej drogi z 4 metrów na 3 metry, z utwardzeniem poboczy po 0,75 m z każdej strony. Łączna szerokość wyniesie 4,5 m.
 • radni pozytywnie zaopiniowali plan modernizacji dróg na rok 2018;
 • pozytywnie zaopiniowano założenia dot. Programu modernizacji dróg gminnych;
 • zdecydowano, że gmina będzie wspierać finansowo budowę nowych lamp oświetleniowych wyłącznie na terenach zabudowanych (dot. wsparcie finansowania lamp z funduszu sołeckiego);
 • ustalono, że powołany zostanie pracownik gminy na stanowisko drogomistrza - funkcję tę pełnić będzie jeden z pracowników gospodarczych zatrudnionych w Urzędzie Gminy;
 • rozpatrzono wnioski mieszkańców w sprawie pilnych remontów dróg.

Powrót

Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij