Oficjalny portal Gminy Tuchomie

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Chocimir z Tuchomia
Według przekazów źródłowych, w średniowieczu Tuchomie stanowiło „stolicę” osobnego terytorium, którego panem (właścicielem) był możny rycerz Chocimir. Żyjący w pierwszej połowie XIV w. Chocimir, w literaturze historycznej zwany też Chocimierzem lub Kazimierzem z Tuchomia, pochodził z możnego, najpotężniejszego na przełomie XIII i XIV w. pomorskiego rodu Święców. Rodzina ta wywodziła się z okolic Słupska w których posiadała wsie Krępa, Lubuń i Kobylnica oraz nieużytki, na których w XIV w. powstało Łosino.

Aktualności


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Data: 3 listopad 2017
W dn. 3 listopada 2017 r. odbyło się posiedzenie Komisji Rolnej i Ochrony Środowiska Rady Gminy Tuchomie.
W trakcie posiedzenia radni zaopiniowali projekty uchwał rady gminy dot.:
  • stawek podatków i opłat lokalnych na 2018 rok,
  • zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę,
  • porozumienia z  gminami i Zakładem Zagospodarowania Odpadów w Sierznie w sprawie wspólnego aplikowania w ramach konkursu 11.2 gospodarka odpadami (przydomowe kompostowniki),
  • dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

Komisja rozważała także mozliwość przejęcia przez gminę wywozu osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków (zawarcie umów cywilnoprawnych z mieszkańcami).

Ponadto komisja zajmowała się analizą wniosków z zebrań wiejskich, propozycjami do budżet gminy na 2018 rok, mozliwym sposobem zagospodarowanie działki po oczyszczalni ścieków w Tągowiu.
Przyjęto także sprawozdanie z pracy komisji za rok 2017 oraz plan pracy na rok 2018.

Powrót

Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij