Oficjalny portal Gminy Tuchomie

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Dominum tuchomskie
W Skład tuchomskiego klucza dóbr rycerskich (dominium), czyli zespołu kilku wsi, początkowo wchodziły Tuchomie, Tuchomko i Borzytuchom. Pierwszy raz zostały one wymienione w 1315 r. jako „trzy wsie o nazwie Tuchom" („tres villas nuncupatas Tuchom"). W tym bowiem roku margrabia brandenburski, Waldemar, wystawił przywilej synom Wawrzyńca potwierdzający ich majątek ziemski. „Trzy Tuchomia" przypadły w udziale Chocimirowi, który w kolejnych latach dążył do jak najpełniejszego zagospodarowania swojej posiadłości.

Aktualności


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Data: 3 listopad 2017
W dn. 3 listopada 2017 r. odbyło się posiedzenie Komisji Rolnej i Ochrony Środowiska Rady Gminy Tuchomie.
W trakcie posiedzenia radni zaopiniowali projekty uchwał rady gminy dot.:
  • stawek podatków i opłat lokalnych na 2018 rok,
  • zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę,
  • porozumienia z  gminami i Zakładem Zagospodarowania Odpadów w Sierznie w sprawie wspólnego aplikowania w ramach konkursu 11.2 gospodarka odpadami (przydomowe kompostowniki),
  • dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

Komisja rozważała także mozliwość przejęcia przez gminę wywozu osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków (zawarcie umów cywilnoprawnych z mieszkańcami).

Ponadto komisja zajmowała się analizą wniosków z zebrań wiejskich, propozycjami do budżet gminy na 2018 rok, mozliwym sposobem zagospodarowanie działki po oczyszczalni ścieków w Tągowiu.
Przyjęto także sprawozdanie z pracy komisji za rok 2017 oraz plan pracy na rok 2018.

Powrót

Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij