Oficjalny portal Gminy Tuchomie

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Chocimir z Tuchomia
Według przekazów źródłowych, w średniowieczu Tuchomie stanowiło „stolicę” osobnego terytorium, którego panem (właścicielem) był możny rycerz Chocimir. Żyjący w pierwszej połowie XIV w. Chocimir, w literaturze historycznej zwany też Chocimierzem lub Kazimierzem z Tuchomia, pochodził z możnego, najpotężniejszego na przełomie XIII i XIV w. pomorskiego rodu Święców. Rodzina ta wywodziła się z okolic Słupska w których posiadała wsie Krępa, Lubuń i Kobylnica oraz nieużytki, na których w XIV w. powstało Łosino.

Aktualności


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Data: 31 sierpień 2021
Wójt Gminy Tuchomie poszukuje kandydata na zastępstwo Dyrektora Gminnego Żłobka w Tuchomiu (umowa o pracę na czas określony ½ etatu dyrektor Gminnego Żłobka w Tuchomiu, ½ etatu opiekun w Gminnym Żłobku w Tuchomiu.),
orientacyjny termin zatrudnienia październik-listopad 2021r.

Dyrektorem żłobka może być osoba, która posiada:
 1. wykształcenie wyższe i co najmniej 3 lata doświadczenia w pracy z dziećmi albo,
 2. co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe oraz 5 lat doświadczenia w pracy z  dziećmi.
 
 1. Opiekunem w żłobku może być osoba, która:
 1. posiada kwalifikacje: pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego, pedagoga społeczno-wychowawczego, pedagoga wczesnej edukacji, terapeuty pedagogicznego lub
 2. która ukończyła studia lub studia podyplomowe na kierunku lub specjalności: wczesne wspomaganie rozwoju, wspomaganie rozwoju dzieci w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej w żłobkach i przedszkolach, edukacja prorozwojowa, pedagogika małego dziecka, psychologia dziecięca, psychologia wspierania rozwoju i kształcenia lub psychologia wychowawcza,
 1. Opiekunem w żłobku lub klubie dziecięcym może być także osoba, która odbyła nie wcześniej niż 2  lata przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun szkolenie z udzielania dziecku pierwszej pomocy oraz posiada co najmniej wykształcenie:
 1. wyższe na dowolnym kierunku, którego program obejmuje zagadnienia związane z  opieką nad małym dzieckiem lub jego rozwojem, i odbyła 80-godzinne szkolenie w celu uaktualnienia i uzupełnienia wiedzy oraz umiejętności lub
 2. średnie lub średnie branżowe oraz:
 1. co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku do lat 3 lub,
 2. przed zatrudnieniem jako opiekun w  żłobku lub klubie dziecięcym odbyła 280 -  godzinne szkolenie, z czego co najmniej 80 godzin w formie zajęć praktycznych, polegających na sprawowaniu opieki nad dzieckiem pod kierunkiem opiekuna, o  którym mowa w ust.1
 1. Jeżeli osoba, o której mowa w ust.2 pkt 2 lit. a, nie pracowała z dziećmi w wieku do lat 3  przez okres co najmniej 6 miesięcy bezpośrednio przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun, zobowiązana jest w ciągu 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na stanowisku opiekuna odbyć 80-godzinne szkolenie w celu uaktualnienia i uzupełnienia wiedzy oraz umiejętności.
Osoby chętne proszone są o złożenie wymaganych dokumentów, tj. CV, list motywacyjny, kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie w pracy z dziećmi oraz klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych, w sekretariacie Urzędu Gminy w Tuchomiu, pokój nr 5 do dnia 15 września 2021r. do godziny 15.00.

W sprawie ewentualnych pytań proszę zgłaszać się do pokoju nr 11 w Urzędzie Gminy w  Tuchomiu lub dzwonić pod numer telefonu 59 821 50 47.

Pliki do pobrania:
Powrót

Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij