Oficjalny portal Gminy Tuchomie

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Dominum tuchomskie
W Skład tuchomskiego klucza dóbr rycerskich (dominium), czyli zespołu kilku wsi, początkowo wchodziły Tuchomie, Tuchomko i Borzytuchom. Pierwszy raz zostały one wymienione w 1315 r. jako „trzy wsie o nazwie Tuchom" („tres villas nuncupatas Tuchom"). W tym bowiem roku margrabia brandenburski, Waldemar, wystawił przywilej synom Wawrzyńca potwierdzający ich majątek ziemski. „Trzy Tuchomia" przypadły w udziale Chocimirowi, który w kolejnych latach dążył do jak najpełniejszego zagospodarowania swojej posiadłości.

Powszechna samoobrona ludności - co to jest ?


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Powszechna samoobrona ludności


Osoby posiadające obywatelstwo polskie, zdolne ze względu na stan zdrowia, podlegają obowiązkowi szkolenia ludności w zakresie powszechnej samoobrony.
Szkolenie ludności w zakresie powszechnej samoobrony ma na celu przygotowanie do samoobrony przed środkami masowego rażenia oraz innymi działaniami nieprzyjaciela.
Szkolenie ludności w zakresie powszechnej samoobrony przeprowadza się w formie zajęć podstawowych lub ćwiczeń praktycznych.
Ćwiczenia praktyczne mogą polegać również na udziale w zwalczaniu klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska oraz usuwaniu ich skutków.


W ramach przygotowania do samoobrony osoby posiadające obywatelstwo polskie mogą być zobowiązane do:
1) przygotowania ochrony budynku lub lokalu mieszkalnego oraz mienia osobistego i indywidualnego;
2) zabezpieczenia własnych źródeł wody pitnej i środków spożywczych przed zanieczyszczeniem lub skażeniem;
3) utrzymywania i konserwacji posiadanego oraz przydzielonego sprzętu i środków ochrony;
4) utrzymywania i konserwacji domowych pomieszczeń ochronnych;
5) wykonywania innych przedsięwzięć mających na celu ochronę własnego życia, zdrowia i mienia oraz udzielania pomocy poszkodowanym.


Jak unikać zagrożeń?
 • Bądź czujny jadąc w środkach komunikacji publicznej, zwłaszcza gdy jest tłok - wtedy łatwo możesz stać się ofiarą złodziei kieszonkowych.
 • Wracając wieczorem unikaj niebezpiecznych, źle oświetlonych skrótów (parki, podwórka, ogródki działkowe itp.), bocznych uliczek, miejsc znanych Ci jako niebezpieczne.
 • Wracając taxi poproś kierowcę, aby podjechał jak najbliżej klatki schodowej i poczekał aż wejdziesz do budynku.
 • Wchodząc na klatkę schodową miej przygotowane klucze tak, aby nie szukać ich w torbie przed wejściem do mieszkania.
 • Chcąc wypłacić lub wymienić pieniądze w banku, w kantorze lub z bankomatu wybierz porę dnia gdy jest jeszcze jasno, a na ulicach jest dużo ludzi.
 • Nie wymieniaj waluty u osób oferujących takie usługi na ulicy.
 • Przed pobraniem pieniędzy zwróć uwagę czy ktoś Cię nie obserwuje - jeżeli zauważysz coś niepokojącego poproś o pomoc pracownika ochrony.
 • Po odebraniu większej kwoty pieniędzy, podziel ją na 2 - 3 części i schowaj najlepiej do wewnętrznych kieszeni marynarki, żakietu, kurtki itp. - nie trzymaj całej kwoty w jednym miejscu.
 • Mając przy sobie większą kwotę pieniędzy staraj się jak najszybciej dotrzeć do miejsca docelowego.
 • Zwróć uwagę czy ktoś za Tobą nie idzie - gdy coś Cię zaniepokoi zwróć się o pomoc do policjanta lub strażnika miejskiego.
 • Nie afiszuj się swoim stanem posiadania (np.: bogactwem, ubiorem, biżuterią itp.). Bądź ostrożny w zawieraniu przygodnych znajomości.
 • W razie agresji napastnika postaraj się zachować spokój, nie wpadaj w panikę, sposób obrony dostosuj do Twoich możliwości i sytuacji, w której się znajdujesz.
 • Pamiętaj! W razie niebezpieczeństwa jak najszybciej opuść zagrożone miejsce, a o zaistniałej sytuacji zawiadom najbliższą jednostkę Policji.


Źródła
 1. https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19670440220/U/D19670220Lj.pdf
   
 2. https://archiwum.mswia.gov.pl/pl/bezpieczenstwo/poradnik-bezpieczna-po/233,Bezpieczenstwo-osobiste.html

   
 
Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij