Oficjalny portal Gminy Tuchomie

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Dominum tuchomskie
W Skład tuchomskiego klucza dóbr rycerskich (dominium), czyli zespołu kilku wsi, początkowo wchodziły Tuchomie, Tuchomko i Borzytuchom. Pierwszy raz zostały one wymienione w 1315 r. jako „trzy wsie o nazwie Tuchom" („tres villas nuncupatas Tuchom"). W tym bowiem roku margrabia brandenburski, Waldemar, wystawił przywilej synom Wawrzyńca potwierdzający ich majątek ziemski. „Trzy Tuchomia" przypadły w udziale Chocimirowi, który w kolejnych latach dążył do jak najpełniejszego zagospodarowania swojej posiadłości.

Aktualności


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Data: 7 marzec 2023
Warunki pogodowe nie pozwalają jeszcze na rozpoczęcie remontu dróg gminnych, w związku z czym pracownicy gminy Tuchomie udrażniają i wymieniają przepusty.
Intensywne opady atmosferyczne, a także spływ wód roztopowych przy niedrożnych lub zarwanych przepustach powodować mogą lokalne podtopienia gruntów przyległych, jak również często są przyczyną zalegania wód na jezdni co powoduje niszczenie nawierzchni i utrudnia przejezdność.
W ostatnim czasie wymienione zostały przepusty:
- Kramarzyny, ul. Łąkowa;
- Zagony - droga prowadząca do gruntów rolnych;
- Zagony - droga w kierunku Witanowa.
Kolejne prace realizowane będą na podstawie aktualnie wykonywanych przeglądów stanu technicznego dróg gminnych oraz zlokalizowanych w nich drogowych obiektów inżynierskich.
 
Przypominamy jednocześnie o ciążącym na mieszkańcach obowiązku utrzymania w należytym stanie zjazdów na nieruchomości przyległe do dróg publicznych. Wiąże się z tym również konieczność czyszczenia przepustów pod zjazdami.
Powyższy obowiązek wynika z art. 30 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1693) zgodnie z którym: „utrzymanie zjazdów, łącznie ze znajdującymi się pod nimi przepustami, należy do właścicieli lub użytkowników gruntów przyległych do drogi”.

Powrót

Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij