Oficjalny portal Gminy Tuchomie

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Chocimir z Tuchomia
Według przekazów źródłowych, w średniowieczu Tuchomie stanowiło „stolicę” osobnego terytorium, którego panem (właścicielem) był możny rycerz Chocimir. Żyjący w pierwszej połowie XIV w. Chocimir, w literaturze historycznej zwany też Chocimierzem lub Kazimierzem z Tuchomia, pochodził z możnego, najpotężniejszego na przełomie XIII i XIV w. pomorskiego rodu Święców. Rodzina ta wywodziła się z okolic Słupska w których posiadała wsie Krępa, Lubuń i Kobylnica oraz nieużytki, na których w XIV w. powstało Łosino.

Aktualności


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Data: 4 styczeń 2018
Gmina Tuchomie w partnerstwie z siedmioma gminami z województwa pomorskiego oraz Powiatem Słupskim będą wspólnie realizować projekt pn. "Srebrna Sieć". Zakłada on działania skierowane do osób w wieku 60+.
Projekt został pozytywnie oceniony i otrzymał 2.764.378,32 zł dofinansowania.
Całkowita wartość projektu to 2.909.872,15 zł z czego przeszło 200.000,00 zł trafi do seniorów z Gminy Tuchomie.

„Srebrna Sieć” zakłada utworzenie w 8 gminach województwa pomorskiego zintegrowanego, lokalnego systemu usług społecznych wykorzystujących zdalne technologie informacyjne. Chodzi tu między innymi o systemy teleopieki i telemedycyny, ale także rehabilitację domową oraz wdrożenie instrumentów animacji środowiskowej poprzez tworzenie sąsiedzkich sieci samopomocowych i promocję wolontariatu sąsiedzkiego.

Adresatami projektu łącznie ma być 250 osób niesamodzielnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym w wieku 60+. Dzięki „Srebrnej Sieci” zyskają oni szansę do zwiększenia swojej aktywności w codziennym życiu, ale również zdobędą niezbędną wiedzę z zakresu profilaktyki zdrowotnej. W tym celu będą mogły korzystać z wypożyczalni sprzętu i pomocy rehabilitacyjnych w siedzibie PCPR w Słupsku. Dzięki temu 250 osób wraz z ich opiekunami uzyska dostęp do wysokiej jakości usług społecznych.

W ramach projektu z obszaru Gminy Tuchomie możliwe będzie zakwalifikowanie 15 osób w ramach teleopieki oraz 5 osób w ramach telemedycyny.

Powrót

Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij