Oficjalny portal Gminy Tuchomie

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Chocimir z Tuchomia
Według przekazów źródłowych, w średniowieczu Tuchomie stanowiło „stolicę” osobnego terytorium, którego panem (właścicielem) był możny rycerz Chocimir. Żyjący w pierwszej połowie XIV w. Chocimir, w literaturze historycznej zwany też Chocimierzem lub Kazimierzem z Tuchomia, pochodził z możnego, najpotężniejszego na przełomie XIII i XIV w. pomorskiego rodu Święców. Rodzina ta wywodziła się z okolic Słupska w których posiadała wsie Krępa, Lubuń i Kobylnica oraz nieużytki, na których w XIV w. powstało Łosino.

Aktualności


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Data: 3 luty 2017
W styczniu 2017 r., firma Blue Line Engineering S.A. z siedzibą w Krzywopłotach, 78-230 Karlino, zaproponowała przeprowadzenie inwestycji gazyfikacji gminy Tuchomie. Przedsięwzięcie to miałoby polegać na budowie instalacji regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego (LNG).
W związku z powyższym gmina Tuchomie zawarła z firmą Blue Line Engineering S.A. list intencyjny, na podstawie którego firma ta zobowiązała się do opracowania „Koncepcji techniczno-programowej gazyfikacji Gminy Tuchomie”. Gmina zobowiązała się do współpracy przy opracowaniu w/w dokumentu w zakresie przekazywania informacji, tj. dokumentów planistycznych (miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania, założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe), stref inwestycyjnych, danych demograficznych.

Jeszcze w lutym br. firma Blue Line Engineering S.A. ma przystąpić do opracowywania w/w dokumentu. Przedstawiciele firmy, w trakcie opracowywania koncepcji, będą m.in. kontaktować się w powyższej sprawie z mieszkańcami gminy i przedsiębiorcami.

Pliki do pobrania:
Powrót

Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij