Oficjalny portal Gminy Tuchomie

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Dominum tuchomskie
W Skład tuchomskiego klucza dóbr rycerskich (dominium), czyli zespołu kilku wsi, początkowo wchodziły Tuchomie, Tuchomko i Borzytuchom. Pierwszy raz zostały one wymienione w 1315 r. jako „trzy wsie o nazwie Tuchom" („tres villas nuncupatas Tuchom"). W tym bowiem roku margrabia brandenburski, Waldemar, wystawił przywilej synom Wawrzyńca potwierdzający ich majątek ziemski. „Trzy Tuchomia" przypadły w udziale Chocimirowi, który w kolejnych latach dążył do jak najpełniejszego zagospodarowania swojej posiadłości.

Aktualności


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Data: 3 luty 2017
W styczniu 2017 r., firma Blue Line Engineering S.A. z siedzibą w Krzywopłotach, 78-230 Karlino, zaproponowała przeprowadzenie inwestycji gazyfikacji gminy Tuchomie. Przedsięwzięcie to miałoby polegać na budowie instalacji regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego (LNG).
W związku z powyższym gmina Tuchomie zawarła z firmą Blue Line Engineering S.A. list intencyjny, na podstawie którego firma ta zobowiązała się do opracowania „Koncepcji techniczno-programowej gazyfikacji Gminy Tuchomie”. Gmina zobowiązała się do współpracy przy opracowaniu w/w dokumentu w zakresie przekazywania informacji, tj. dokumentów planistycznych (miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania, założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe), stref inwestycyjnych, danych demograficznych.

Jeszcze w lutym br. firma Blue Line Engineering S.A. ma przystąpić do opracowywania w/w dokumentu. Przedstawiciele firmy, w trakcie opracowywania koncepcji, będą m.in. kontaktować się w powyższej sprawie z mieszkańcami gminy i przedsiębiorcami.

Pliki do pobrania:
Powrót

Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij