Oficjalny portal Gminy Tuchomie

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Dominum tuchomskie
W Skład tuchomskiego klucza dóbr rycerskich (dominium), czyli zespołu kilku wsi, początkowo wchodziły Tuchomie, Tuchomko i Borzytuchom. Pierwszy raz zostały one wymienione w 1315 r. jako „trzy wsie o nazwie Tuchom" („tres villas nuncupatas Tuchom"). W tym bowiem roku margrabia brandenburski, Waldemar, wystawił przywilej synom Wawrzyńca potwierdzający ich majątek ziemski. „Trzy Tuchomia" przypadły w udziale Chocimirowi, który w kolejnych latach dążył do jak najpełniejszego zagospodarowania swojej posiadłości.

Aktualności


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Data: 2 listopad 2017
W dniu 26 października br. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiła, w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch”, konkurs „MALUCH+” 2018.
Celem Programu jest zwiększenie dostępności terytorialnej i finansowej miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów.

Do konkursu mogą się zgłosić:
  • osoby fizyczne,
  • osoby prawne,
  • jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, w tym uczelnie i współpracujące z nimi podmioty, prowadzące lub zamierzające prowadzić w 2018 r. instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
Na  edycję w 2018 roku przeznaczono kwotę 450 mln zł tj. o 300 mln zł więcej niż w roku 2017.

Termin składania ofert: do 17 listopada 2017 r.
 
Aby zgłosić się do programu należy wypełnić odpowiedni formularz oferty i złożyć w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku.

Formularze ofert dostępne są na stronie mpips -  kliknij  
 
Gmina Tuchomie zachęca zainteresowanych do składania ofert oraz deklaruje pomoc i współpracę.

Pliki do pobrania:
Powrót

Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij