Oficjalny portal Gminy Tuchomie

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Chocimir z Tuchomia
Według przekazów źródłowych, w średniowieczu Tuchomie stanowiło „stolicę” osobnego terytorium, którego panem (właścicielem) był możny rycerz Chocimir. Żyjący w pierwszej połowie XIV w. Chocimir, w literaturze historycznej zwany też Chocimierzem lub Kazimierzem z Tuchomia, pochodził z możnego, najpotężniejszego na przełomie XIII i XIV w. pomorskiego rodu Święców. Rodzina ta wywodziła się z okolic Słupska w których posiadała wsie Krępa, Lubuń i Kobylnica oraz nieużytki, na których w XIV w. powstało Łosino.

Aktualności


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Data: 21 grudzień 2017
W dniu 19 grudnia 2017 r. odbyła się XIX sesja VII kadencji Rady Gminy Tuchomie. W trakcie sesji radni podjęli uchwały dotyczące m.in.:
  • przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tuchomie na lata 2018-2027;
  • uchwalenia budżetu gminy Tuchomie na 2018 rok. Dochody i wydatki budżetu gminy na 2018r. przekraczają 24 miliony złotych. W budżecie zaplanowano realizację 26 inwestycji za kwotę ok. 5 milionów złotych;
  • przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018;
  • zawarcia porozumienia pomiędzy Zakładem Zagospodarowania Odpadów w Sierznie Sp. z.o.o a gminą Tuchomie dotyczącego partnerstwa w ubieganiu się o środki z RPO – Działanie 11.2 „Gospodarka odpadami”. Projekt dotyczy pozyskania środków na zakup 604 kompostowników przydomowych dla mieszkańców i obiektów gminnych;
  • ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Tuchomie dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania;
  • udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Bytowskiego. Gmina Tuchomie w 2018 r. wesprze kwotą 203 tys. zł realizację dwóch zadań na drogach powiatowych: poszerzenie drogi Tuchomie – Ciemno i przedłużenie nawierzchni asfaltowej drogi powiatowej w Masłowicach Trzebiatkowskich;
  • przystąpienia do uchylenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Gminy Tuchomie – wsi Tuchomie w części dotyczącej działek nr 285/6, 285/8, 285/9, 285/10, 395 i części działki nr 756 położonych w Tuchomiu;
  • wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Energa – Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Marynarki Polskiej 130;
  • zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Tuchomie na 2018 rok oraz przedstawienie planów pracy komisji stałych na 2018 rok.

Z podjętymi uchwałami można zapoznać się TUTAJ.

Powrót

Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij