Oficjalny portal Gminy Tuchomie

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Chocimir z Tuchomia
Według przekazów źródłowych, w średniowieczu Tuchomie stanowiło „stolicę” osobnego terytorium, którego panem (właścicielem) był możny rycerz Chocimir. Żyjący w pierwszej połowie XIV w. Chocimir, w literaturze historycznej zwany też Chocimierzem lub Kazimierzem z Tuchomia, pochodził z możnego, najpotężniejszego na przełomie XIII i XIV w. pomorskiego rodu Święców. Rodzina ta wywodziła się z okolic Słupska w których posiadała wsie Krępa, Lubuń i Kobylnica oraz nieużytki, na których w XIV w. powstało Łosino.

Kalendarz wydarzeń


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
{n_title2}
Data: 24 luty 2023, 10:00
Miejsce: UG Tuchomie
Informujemy o spotkaniu Sołtysów Gminy Tuchomie, które odbędzie się w dniu 24 lutego 2023 roku (piątek) o godz. 10:00  w sali Nr 1 Urzędu Gminy w Tuchomiu.

W porządku spotkania:
  1. Spotkanie z dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury w Tuchomiu – działalność kulturalno – sportowa, kalendarz imprez na 2023 rok.
  2. Działalność i utrzymanie świetlic i sal wiejskich, w tym ogrzewania.
  3. Spotkanie z kierownikiem referatu gospodarczego - ustalenie realizacji różnych planów, robót, zadań z funduszu sołeckiego, utrzymanie dróg i obiektów gminnych. Proszę przygotować propozycje własne dotyczące prac remontowych; równiarka, na obiektach gminnych, terenach rekreacyjnych, miejsc do nasadzeń zieleni.
  4. Plany inwestycyjne gminy – konsultacje dotyczące rozważanych nowych projektów na które można ubiegać się o środki zewnętrzne.
  5. Sprawy bieżące, w tym inwentaryzacja szamb, dłużnicy.
  6. Wolne wnioski.
  7. Zamknięcie posiedzenia.

Powrót

Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij