Oficjalny portal Gminy Tuchomie

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Dominum tuchomskie
W Skład tuchomskiego klucza dóbr rycerskich (dominium), czyli zespołu kilku wsi, początkowo wchodziły Tuchomie, Tuchomko i Borzytuchom. Pierwszy raz zostały one wymienione w 1315 r. jako „trzy wsie o nazwie Tuchom" („tres villas nuncupatas Tuchom"). W tym bowiem roku margrabia brandenburski, Waldemar, wystawił przywilej synom Wawrzyńca potwierdzający ich majątek ziemski. „Trzy Tuchomia" przypadły w udziale Chocimirowi, który w kolejnych latach dążył do jak najpełniejszego zagospodarowania swojej posiadłości.

Aktualności


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Data: 2 sierpień 2019
W dn. 1 sierpnia br. odbyło się spotkanie wójta z sołtysami sołectw gminy Tuchomie.
Przedmiotem spotkania były m.in. sprawy związane z:
- funduszem sołeckim na rok 2020, w tym ustaleniem harmonogramu i tematyki wrześniowych zebrań wiejskich, w trakcie których podjęte zostaną uchwały w sprawie funduszu sołeckiego na rok 2020;
- dożynkami gminnymi, które odbędą się w niedzielę 8 września 2019 r.;
- przedstawione zostały informacje dot.:
·         wyników przetargów;
·         stanu realizacji inwestycji i prac;
·         programu Czyste Powietrze.
- w trakcie spotkania z Kierownikiem Referatu Gospodarczego sołtysi zgłaszali bieżące sprawy wymagające interwencji gminy.


Powrót

Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij