Oficjalny portal Gminy Tuchomie

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Herb gminy
Przedstawia rycerza w posrebrzanej zbroi w pozycji stojącej. W prawej ręce trzyma miecz, w lewej tarczę mającą kształt zbliżony do trójkąta. Na głowie ma hełm zakończony małym krzyżykiem. Cała postać uwieczniona jest na tarczy, której połowa lewa jest zielona, a prawa niebieska. Barwa zielona oznacza roślinność natomiast niebieska wodę i powietrze.

Aktualności


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Data: 11 sierpień 2017
W dn. 9 sierpnia 2017 r. odbyło się posiedzenie Komisji Infrastruktury Drogowej Rady Gminy Tuchomie, w którym uczestniczył Starosta Bytowski Leszek Waszkiewicz oraz Z-ca Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych Janusz Mortas.
W trakcie posiedzenia Starosta Bytowski pan Leszek Waszkiewicz przedstawił propozycję zakresu i źródeł finansowania dot. kontynuacji inwestycji polegającej na przebudowie dalszego odcinka drogi powiatowej nr 1729G przebiegającej przez miejscowość Ciemno, tj. od skrzyżowania w kierunku Trzebiatkowej do skrzyżowania z drogą krajową DK 20 w miejscowości Tuchomie. Planuje się, że prace będą kontynuowane w roku 2018 przy finansowym wsparciu Gminy Tuchomie. Propozycja Starosty została jednogłośnie przyjęcia przez członków Komisji Infrastruktury Drogowej Rady Gminy Tuchomie.
 
Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych pan Janusz Mortas przedstawił zakres oraz podał terminy rozpoczęcia poszczególnych etapów prac podczas rozpoczynającej się inwestycji wspólnej polegającej na przebudowie mostu na rzece Kamienica wraz z dojazdem w kierunku Ciemna:
- 14 sierpnia – rozpoczęcie prac związanych z budową kanalizacji deszczowej w Ciemnie,
- 21-28 sierpnia – rozpoczęcie prac na moście.
W trakcie realizacji inwestycji, zarówno dojazdy do mostu od strony gminy Tuchomie i gminy Lipnica, jak również sam most na rzece Kamienica nie będą zamykane (prace będą realizowane w sposób umożliwiający ruch pojazdów).
 
Starosta Bytowski przybliżył temat projektu Jeziorna Trasa Rowerowa, planowanej do realizacji na terenie województwa przez Urząd Marszałkowski. Trasa rozpoczynająca się w Berlinie, a kończąca swój bieg w Tallinie lub Kłajpedzie przebiegać ma przez gminę Tuchomie wykorzystując nieczynny nasyp kolejowy. W przypadku zainteresowania Gmin współpracą przy tworzeniu trasy, prace nad jej realizacją trwałyby od 2018 do 2023 roku.

Ponadto Komisja Infrastruktury Drogowej:
- pozytywnie zaopiniowała zwiększenie środków z przeznaczeniem na dokończenie poszerzenia drogi powiatowej w Modrzejewie (przedsięwzięcie realizowane współnie z powiatem);
- pozytywnie zaopiniowała projekt porozumienia z Nadleśnictwem Bytów w sprawie realizacji inwestycji wspólnej. Nadleśnictwo zrefunduje Gminie koszt modernizacji 208 m odcinka modernizowanej drogi w Modrzejewie. Całość inwestycji realizowana będzie na odcinku 1163,5 m; 
- pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

Wójt Gminy Tuchomie pan Jerzy Lewi Kiedrowski omówił zakres planowanego przetargu na odśnieżanie dróg gminnych. Postanowiono, aby zakres omówić także z mieszkańcami na zebraniach wiejskich.

 Wytypowano drogi do wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Będą to ul. Widokowa i Tarasowa w Tuchomiu.

Powrót

Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij