Oficjalny portal Gminy Tuchomie

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Dominum tuchomskie
W Skład tuchomskiego klucza dóbr rycerskich (dominium), czyli zespołu kilku wsi, początkowo wchodziły Tuchomie, Tuchomko i Borzytuchom. Pierwszy raz zostały one wymienione w 1315 r. jako „trzy wsie o nazwie Tuchom" („tres villas nuncupatas Tuchom"). W tym bowiem roku margrabia brandenburski, Waldemar, wystawił przywilej synom Wawrzyńca potwierdzający ich majątek ziemski. „Trzy Tuchomia" przypadły w udziale Chocimirowi, który w kolejnych latach dążył do jak najpełniejszego zagospodarowania swojej posiadłości.

Aktualności


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Data: 17 marzec 2017
Gmina Tuchomie zamierza ubiegać się, wspólnie z innymi gminami z powiatu bytowskiego i słupskiego, o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 6.2.2” Rozwój usług społecznych”.
W ramach tego projektu planujemy m.in.  wdrożenie systemu teleopieki i telemedycyny dla osób starszych i niepełnosprawnych  z  terenu  Gminy Tuchomie.

Teleopieka to dodatkowa usługa opiekuńcza, wykorzystująca nowoczesne technologie. Jej celem jest zwiększenie bezpieczeństwa osób starszych, niesprawnych, chorych i innych, pozostających samotnie w swoich domach.
Telemedycyna (medycyna na odległość) to forma świadczenia usług medycznych i opieki zdrowotnej łącząca w sobie elementy telekomunikacji, informatyki oraz medycyny. Pozwala przeprowadzić diagnozę na odległość. 

W związku z powyższym osoby zainteresowane korzystaniem z tego typu usług oraz  udziałem w projekcie, prosimy o kontakt telefoniczny pod nr tel. 59 821 50 53 lub 59 821 50 49 bądź kontakt osobisty w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuchomiu, w terminie do dnia 27 marca 2017 r.

Pliki do pobrania:
Powrót

Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij