Oficjalny portal Gminy Tuchomie

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Dominum tuchomskie
W Skład tuchomskiego klucza dóbr rycerskich (dominium), czyli zespołu kilku wsi, początkowo wchodziły Tuchomie, Tuchomko i Borzytuchom. Pierwszy raz zostały one wymienione w 1315 r. jako „trzy wsie o nazwie Tuchom" („tres villas nuncupatas Tuchom"). W tym bowiem roku margrabia brandenburski, Waldemar, wystawił przywilej synom Wawrzyńca potwierdzający ich majątek ziemski. „Trzy Tuchomia" przypadły w udziale Chocimirowi, który w kolejnych latach dążył do jak najpełniejszego zagospodarowania swojej posiadłości.

Aktualności


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Data: 8 styczeń 2019
W dn. 7 stycznia 2019 r. powołana została, zarządzeniem Wójta Gminy Tuchomie, Tuchomska Rada Seniorów.
W skład rady wchodzi 16 członków, w tym 13 przedstawicieli sołectw wybranych na zebraniach wiejskich oraz trzy osoby wskazane przez wójta.
Celem działania Rady jest zapewnienie seniorom wpływu na sprawy dotyczące lokalnej społeczności, a zwłaszcza najstarszego pokolenia mieszkańców Gminy Tuchomie.
Tuchomska Rada Seniorów jest organem o charakterze konsultacyjnym, doradczym i inicjatywnym
Pierwsze posiedzenie Tuchomskiej Rady Seniorów zwołane zostało na dzień 24 stycznia 2019 r.

Pliki do pobrania:
Powrót

Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij