Oficjalny portal Gminy Tuchomie

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Chocimir z Tuchomia
Według przekazów źródłowych, w średniowieczu Tuchomie stanowiło „stolicę” osobnego terytorium, którego panem (właścicielem) był możny rycerz Chocimir. Żyjący w pierwszej połowie XIV w. Chocimir, w literaturze historycznej zwany też Chocimierzem lub Kazimierzem z Tuchomia, pochodził z możnego, najpotężniejszego na przełomie XIII i XIV w. pomorskiego rodu Święców. Rodzina ta wywodziła się z okolic Słupska w których posiadała wsie Krępa, Lubuń i Kobylnica oraz nieużytki, na których w XIV w. powstało Łosino.

Aktualności


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Data: 3 czerwiec 2019
W dn. 31 maja 2019 r. zawarta została pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Gminą Tuchomie umowa, w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, o udzielenie dofinansowania zadania: „Przebudowa drogi gminnej nr 182056G (ul. Słoneczna) w miejscowości Tuchomie”.
Na realizację tego zdania otrzymamy dofinansowanie w kwocie 177.219 zł. Co najmniej taka sama kwota zostanie przeznaczona z budżetu gminy.
W ramach przebudowy wykonana zostanie nowa nawierzchnia asfaltowa o łącznej długości 366 m i szerokości 4,5 - 5,0 m, z poszerzeniem na łuku do 6,0 m. Przebudowany zostanie jeden zjazd i skrzyżowanie. Istniejący chodnik znajdujący się po prawej stronie zostanie przełożony i wykonany z kostki polbruk. Plac znajdujący się na końcu drogi zostanie utwardzony kostką betonową oraz zostanie połączony z chodnikiem z kostki betonowej o długości 9 m i szerokości 2 m. Zamontowana zostanie dodatkowo lampa solarna o wysokości 6m.

Zadanie zrealizowane zostanie do końca bieżącego roku.
W imieniu Wójta Gminy Tuchomie (przebywającego w tym czasie na urlopie) umowę z rąk Wojewody Pomorskiego Pana Dariusza Drelicha odebrała Pani Kamila Stanisławska – Inspektor ds. drogownictwa w UG w Tuchomiu.

Powrót

Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij