Oficjalny portal Gminy Tuchomie

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Dominum tuchomskie
W Skład tuchomskiego klucza dóbr rycerskich (dominium), czyli zespołu kilku wsi, początkowo wchodziły Tuchomie, Tuchomko i Borzytuchom. Pierwszy raz zostały one wymienione w 1315 r. jako „trzy wsie o nazwie Tuchom" („tres villas nuncupatas Tuchom"). W tym bowiem roku margrabia brandenburski, Waldemar, wystawił przywilej synom Wawrzyńca potwierdzający ich majątek ziemski. „Trzy Tuchomia" przypadły w udziale Chocimirowi, który w kolejnych latach dążył do jak najpełniejszego zagospodarowania swojej posiadłości.

Aktualności


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Data: 3 czerwiec 2019
W dn. 31 maja 2019 r. zawarta została pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Gminą Tuchomie umowa, w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, o udzielenie dofinansowania zadania: „Przebudowa drogi gminnej nr 182056G (ul. Słoneczna) w miejscowości Tuchomie”.
Na realizację tego zdania otrzymamy dofinansowanie w kwocie 177.219 zł. Co najmniej taka sama kwota zostanie przeznaczona z budżetu gminy.
W ramach przebudowy wykonana zostanie nowa nawierzchnia asfaltowa o łącznej długości 366 m i szerokości 4,5 - 5,0 m, z poszerzeniem na łuku do 6,0 m. Przebudowany zostanie jeden zjazd i skrzyżowanie. Istniejący chodnik znajdujący się po prawej stronie zostanie przełożony i wykonany z kostki polbruk. Plac znajdujący się na końcu drogi zostanie utwardzony kostką betonową oraz zostanie połączony z chodnikiem z kostki betonowej o długości 9 m i szerokości 2 m. Zamontowana zostanie dodatkowo lampa solarna o wysokości 6m.

Zadanie zrealizowane zostanie do końca bieżącego roku.
W imieniu Wójta Gminy Tuchomie (przebywającego w tym czasie na urlopie) umowę z rąk Wojewody Pomorskiego Pana Dariusza Drelicha odebrała Pani Kamila Stanisławska – Inspektor ds. drogownictwa w UG w Tuchomiu.

Powrót

Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij