Oficjalny portal Gminy Tuchomie

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Dominum tuchomskie
W Skład tuchomskiego klucza dóbr rycerskich (dominium), czyli zespołu kilku wsi, początkowo wchodziły Tuchomie, Tuchomko i Borzytuchom. Pierwszy raz zostały one wymienione w 1315 r. jako „trzy wsie o nazwie Tuchom" („tres villas nuncupatas Tuchom"). W tym bowiem roku margrabia brandenburski, Waldemar, wystawił przywilej synom Wawrzyńca potwierdzający ich majątek ziemski. „Trzy Tuchomia" przypadły w udziale Chocimirowi, który w kolejnych latach dążył do jak najpełniejszego zagospodarowania swojej posiadłości.

Konsultacje społeczne


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Data: 23 wrzesień 2018
Uprzejmie informujemy, że można zapoznać się z uwagami, opiniami i uzgodnieniami w sprawie projektu mpzp dla działek nr 505/5, 505/6 i 475/2 położonymi w Tuchomiu.
Projekty ww. planów miejscowych były  wyłożone do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko wykonaną w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w dniach od 03 sierpnia 2018 r. do 03 września 2018 r.  w siedzibie Urzędu Gminy Tuchomie, ul. Jana III Sobieskiego 16, 77-133 Tuchomie w godz. 8.00 do 15.00.
 
Ponadto w dniach tych przeprowadzano także konsultacje społeczne na korytarzu Urzędu Gminy w Tuchomiu.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom konsultacji za cenne uwagi i opinie.

Osoba odpowiedzialna za konsultacje:
Agnieszka Wantoch Rekowska
59 821 50 42
Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij