Oficjalny portal Gminy Tuchomie

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Dominum tuchomskie
W Skład tuchomskiego klucza dóbr rycerskich (dominium), czyli zespołu kilku wsi, początkowo wchodziły Tuchomie, Tuchomko i Borzytuchom. Pierwszy raz zostały one wymienione w 1315 r. jako „trzy wsie o nazwie Tuchom" („tres villas nuncupatas Tuchom"). W tym bowiem roku margrabia brandenburski, Waldemar, wystawił przywilej synom Wawrzyńca potwierdzający ich majątek ziemski. „Trzy Tuchomia" przypadły w udziale Chocimirowi, który w kolejnych latach dążył do jak najpełniejszego zagospodarowania swojej posiadłości.

Aktualności


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Data: 8 październik 2020
Sukcesywnie pozbywamy się azbestu z terenu Gminy Tuchomie. Obecnie realizujemy dwa projekty - edycja 2019 i 2020.
Edycja 2019 została już zrealizowana i jesteśmy na etapie rozliczenia projektu. W ramach tej edycji azbest usunięto z 27 nieruchomości, łącznie do utylizacji oddano 58,383 Mg

Koszty demontażu, transport i utylizacji wynoszą 18.044,60 zł, natomiast koszty transportu i utylizacji wynoszą 13.042,00 zł. Co łącznie stanowi 31.086,60 zł.

Dofinansowanie w formie dotacji z WFOŚIGW wynosi 28.009,00 zł.
Środki własne budżetu Gminy Tuchomie stanowią kwotę 3.077,60 zł.

Edycja 2020 jest w trakcie realizacji, w ramach tego zadania planujemy usunąć 30 Mg azbestu

Dotacja z WFOŚiGW wynosi 10.500 zł.
Koszt całkowity zadania wynosi 14.750,00 zł.
Wkład własny Gminy wynosi 4.250,60 zł.

Zadanie będzie realizowane przez firmę Eco Pol z Pruszcza, inwestycja ma zostać zrealizowana i rozliczona z WFOŚiGW do 30.11.2020 r.

Powrót

Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij