Oficjalny portal Gminy Tuchomie

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Chocimir z Tuchomia
Według przekazów źródłowych, w średniowieczu Tuchomie stanowiło „stolicę” osobnego terytorium, którego panem (właścicielem) był możny rycerz Chocimir. Żyjący w pierwszej połowie XIV w. Chocimir, w literaturze historycznej zwany też Chocimierzem lub Kazimierzem z Tuchomia, pochodził z możnego, najpotężniejszego na przełomie XIII i XIV w. pomorskiego rodu Święców. Rodzina ta wywodziła się z okolic Słupska w których posiadała wsie Krępa, Lubuń i Kobylnica oraz nieużytki, na których w XIV w. powstało Łosino.

Aktualności


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Data: 7 styczeń 2021
W dniu 05.01.2021 roku Gmina Tuchomie zawarła umowę na "Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie gminy Tuchomie”. Wykonawcą zadania jest Zakładem Zagospodarowania Odpadów Sierzno Sp. z o.o., 77-131 Rekowo, Sierzno.
Koszt zadania wynosi brutto 580,00 zł / 1 Mg.

Zakres realizacji obejmuje:
  • załadunek odpowiednio zapakowanych odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big Bag oraz uporządkowanie miejsca wykonywania usługi z w/w odpadów,
  • transport odebranych odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big Bag do miejsca ich odzysku lub unieszkodliwienia środkami transportu posiadającymi aktualne zezwolenie na transport odpadów
  • rozładunek i przekazanie odpadów od odzysku lub unieszkodliwienia. Zadanie realizowane jest w ramach programu priorytetowego pn. ”Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi - Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” i finansowane jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Szacowania ilość odpadów – ok. 23,22 Mg:
  1. odpady z folii rolniczej – 13,72 Mg
  2. odpady z siatki do owijania balotów – 2,37 Mg
  3. odpady z sznurka do owijania balotów – 1,50 Mg
  4. odpady opakowania po nawozach – 2,40 Mg
  5. odpady typu Big Bag – 3,23 Mg
Miejscem odbioru odpadów jest PSZOK - Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów w Tuchomiu przy ul. Słonecznej.

Rolnicy, którzy zadeklarowali chęć uczestnictwa w programie zobowiązani są dostarczyć odpady do PSZOK we własnym zakresie.

Powrót

Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij