Oficjalny portal Gminy Tuchomie

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Herb gminy
Przedstawia rycerza w posrebrzanej zbroi w pozycji stojącej. W prawej ręce trzyma miecz, w lewej tarczę mającą kształt zbliżony do trójkąta. Na głowie ma hełm zakończony małym krzyżykiem. Cała postać uwieczniona jest na tarczy, której połowa lewa jest zielona, a prawa niebieska. Barwa zielona oznacza roślinność natomiast niebieska wodę i powietrze.

Aktualności


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Data: 2 grudzień 2019
Urząd Gminy Tuchomie uprzejmie informuje, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

AKTUALIZACJA - 02.12.2012

Wydłużamy termin składania wniosków do 10.12.2019 r. - prosimy nie zwlekać i składać wnioski w wyznaczonym terminie gdyż od ilości złożonych wniosków zależy czy będzimy występować o dofinansowanie i realizowanć niniejsze zadanie.

W ramach dotacji kwalifikowane są wyłącznie koszty transportu z miejsca ich składowania oraz koszty odzysku lub unieszkodliwienia odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag, bez kosztu dostarczenia odpadów do wskazanych punktów. Program przewiduje dofinansowanie w formie dotacji do 100 % kosztów kwalifikowanych, z zastrzeżeniem, że kwota dofinansowania nie może przekroczyć iloczynu 500 zł i wyrażonej w Mg masy odpadów unieszkodliwionych lub poddanych odzyskowi w ramach przedsięwzięcia. Do złożenia wniosku o dotację wymagane jest przeprowadzenie inwentaryzacji ilości odpadów objętych programem.

W związku z powyższym w terminie do dnia 29 listopada 2019 r. (piątek) wszystkie osoby prowadzące gospodarstwa rolne na terenie gminy Tuchomie mogą zgłaszać się do udziału w programie. Warunkiem uczestnictwa w programie jest złożenie wniosku w formie pisemnej w pokoju nr 11 lub w sekretariacie Urzędu Gminy w Tuchomiu przy ul. Jana III Sobieskiego 16. W programie nie będą mogły uczestniczyć osoby które nie złożyły w wyznaczonym terminie wniosku oraz w przypadku zadeklarowania ilości odpadów przewyższającej ilość tych odpadów wskazaną we wniosku.

Realizacja programu na terenie gminy Tuchomie będzie uzależniona od uzyskania dofinasowania. W przypadku otrzymania przez gminę dofinansowania bezpłatny odbiór w/w odpadów z wyznaczonych miejsc oraz ich odzysk lub unieszkodliwienie realizowany będzie w 2020 roku. Udzielona pomoc finansowa będzie stanowiła pomoc de minimis w rolnictwie.

Wzór wniosku o dofinansowanie dostępny jest w załączniku poniżej oraz bezpośrednio w Urzędzie Gminy w Tuchomiu, pokój nr 11, tel.59 821 50 55.


Pliki do pobrania:
Powrót

Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij